WAŻNE!

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Informacje ogólne

Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Deklarację można składać:

  • W formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a także pieniędzy, niewątpliwie zaletą jest również, to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu (zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  • W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).


Wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom poniżej zamieszczamy deklarację, którą możecie Państwo złożyć w naszym Urzędzie.

Więcej informacji na stronie www.gunb.gov.pl.

Pracownik do kontaktu:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
tel 61 28 515 14 wew. 131, tel. 661-217-158
e-mail: daria.skowronska@ug.krzykosy.pl


Ikona PDF Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw [311 KB]

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Ulotka CEEB

Ulotka CEEB

Ulotka CEEB

Ulotka CEEB

Ulotka CEEB


Ikona PDF Informator dla właścicieli i zarządców budynków w wersji dostępnej cyfrowo [7,15 MB]