Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Sprawę prowadzi:

Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach,
ul. Główna 39 (budynek Zespołu Szkół w Krzykosach),
63-024 Krzykosy,
tel. 61 285 15 14 wew. 126,
e-mail: michal.jankowiak@krzykosy.pl

Formularze:
Doc Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego [doc]
Doc Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [doc]
Doc Klauzula informacyjna [doc]