WAŻNE!

Gospodarka wodno-ściekowa

Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki dla gminy Krzykosy - 2021

DECYZJA

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Krzykosy.

Ikona PDF Pełna treść Decyzji [pdf, 5MB]