VII-XII 2021

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY VII-XII 2021

 fbserwis - logo
logo Artur Zys


MIEJSCOWOŚCI: Bronisław, Pięczkowo, Witowo, Wiktorowo

 

ZMIESZANE GABARYTY ZIELONE SEGREGACJA
2021-07-07 2021-12-01 2021-07-14 2021-07-28
2021-07-21   2021-07-27 2021-08-25
2021-08-04   2021-08-11 2021-09-22
2021-08-18   2021-08-24 2021-10-20
2021-09-01   2021-09-08 2021-11-23
2021-09-15   2021-09-21 2021-12-14
2021-09-29   2021-10-06  
2021-10-13   2021-10-19  
2021-10-27   2021-11-26  
2021-11-17    2021-12-17  
2021-12-08      

 


INFORMACJA:
Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – w przypadku braku pojemnika na posesji zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone poza pojemnikami (w przezroczystych workach)powinny być oznaczone napisem: ODPADY ZMIESZANE.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

Odpady komunalne zbierane selektywnie nie powinny być gromadzone w workach po nawozach i środkach ochrony roślin.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według powyższego harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru, nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (61 285-19-91), w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) lub telefonicznie do Urzędu Gminy (61 285 15 14 wew. 131) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
office@puk-zys.pl
Tel./Fax: 61 285 19 91Załączniki:
Ikona PDF Harmonogram odbioru odpadów: Bronisław, Pięczkowo, Witowo, Wiktorowo [88 KB]