WAŻNE!

Bogusławki, Sulęcinek

VII-XII 2020

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY VII-XII 2020

 fbserwis - logo
logo Artur Zys


MIEJSCOWOŚCI: Bogusławki, Sulęcinek

 

ZMIESZANE GABARYTY ZIELONE SEGREGACJA
2020-07-10 2020-09-24 2020-07-10 2020-07-22
2020-07-24 2020-12-17 2020-07-24 2020-08-05
2020-08-07   2020-08-07 2020-09-16
2020-08-21   2020-08-21 2020-10-14
2020-09-04   2020-09-04 2020-11-25
2020-09-18   2020-09-18 2020-12-22
2020-10-02   2020-10-02  
2020-10-16   2020-10-16  
2020-10-30   2020-10-30  
2020-11-14   2020-11-27  
2020-12-11   2020-12-29  

 


INFORMACJA:
Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – w przypadku braku pojemnika na posesji zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone poza pojemnikami (w przezroczystych workach)powinny być oznaczone napisem: ODPADY ZMIESZANE.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

Odpady komunalne zbierane selektywnie nie powinny być gromadzone w workach po nawozach i środkach ochrony roślin.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według powyższego harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru, nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (61 285-19-91), w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) lub telefonicznie do Urzędu Gminy (61 285 15 14 wew. 131) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
office@puk-zys.pl
Tel./Fax: 61 285 19 91Załączniki:
Ikona PDF Harmonogram odbioru odpadów: Bogusławki, Sulęcinek [72 KB]