WAŻNE!

Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcin

I-VI 2021

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY I-VI 2021

 fbserwis - logo
logo Artur Zys


MIEJSCOWOŚCI: Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcin

 

ZMIESZANE GABARYTY ZIELONE SEGREGACJA
2021-01-08 2021-02-25 2021-01-12 2021-01-14
2021-02-04 2021-05-21 2021-02-09 2021-02-11
2021-03-04   2021-03-16 2021-03-18
2021-04-15   2021-04-01 2021-04-08
2021-04-29   2021-04-21 2021-05-07
2021-05-13   2021-05-05 2021-06-04
2021-05-27   2021-05-19  
2021-06-10   2021-06-01  
2021-06-24   2021-06-16  
    2021-06-29  

 


INFORMACJA:
Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – w przypadku braku pojemnika na posesji zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone poza pojemnikami (w przezroczystych workach)powinny być oznaczone napisem: ODPADY ZMIESZANE.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

Odpady komunalne zbierane selektywnie nie powinny być gromadzone w workach po nawozach i środkach ochrony roślin.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według powyższego harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru, nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (61 285-19-91), w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) lub telefonicznie do Urzędu Gminy (61 285 15 14 wew. 131) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
office@puk-zys.pl
Tel./Fax: 61 285 19 91Załączniki:
Ikona PDF Harmonogram odbioru odpadów: Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcin [554 KB]

VII-XII 2020

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
GMINA KRZYKOSY VII-XII 2020

 fbserwis - logo
logo Artur Zys


MIEJSCOWOŚCI: Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcin

 

ZMIESZANE GABARYTY ZIELONE SEGREGACJA
2020-07-09 2020-09-24 2020-07-10 2020-07-22
2020-07-23 2020-12-17 2020-07-24 2020-08-05
2020-08-06   2020-08-07 2020-09-16
2020-08-20   2020-08-21 2020-10-14
2020-09-03   2020-09-04 2020-11-25
2020-09-17   2020-09-18 2020-12-22
2020-10-01   2020-10-02  
2020-10-15   2020-10-16  
2020-10-29   2020-10-30  
2020-11-13   2020-11-27  
2020-12-10   2020-12-29  

 


INFORMACJA:
Przypominamy o obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – w przypadku braku pojemnika na posesji zmieszane odpady komunalne zgromadzone w workach nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone poza pojemnikami (w przezroczystych workach)powinny być oznaczone napisem: ODPADY ZMIESZANE.

Odpady gromadzone w pojemnikach metalowych i ogrodowych nie będą odbierane.

Odpady komunalne zbierane selektywnie nie powinny być gromadzone w workach po nawozach i środkach ochrony roślin.

Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników oraz worków w widocznym miejscu przed posesją według powyższego harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru, nie wystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.

Gabaryty należy zgłosić do biura telefonicznie (61 285-19-91), w formie elektronicznej (email: office@puk-zys.pl) lub telefonicznie do Urzędu Gminy (61 285 15 14 wew. 131) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem ich odbioru.


BIURO OBSŁUGI KLIENTA

bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl
office@puk-zys.pl
Tel./Fax: 61 285 19 91Załączniki:
Ikona PDF Harmonogram odbioru odpadów: Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcin [pdf]