Informacje i ogłoszenia

Budowa siłowni zewnętrznych w Sulęcinie i Krzykosach

Od czerwca 2018 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcin
  Koszt całkowity zadania to kwota 35.153,13 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 12.916,68 zł 

 2. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy
  Koszt całkowity zadania to kwota 33.661,02 zł 

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 12.916,68 zł 

 

Osiągnięte efekty przedstawiają załączone fotografie.
Silownie