WAŻNE!

Informacje i ogłoszenia

Aktualne zasady i ograniczenia - 31.03.2020 r.

 1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
  Ograniczenie dotyczy:
  przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.
  Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
  Przemieszczać się możesz w przypadku:
  • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).
  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.
  Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
  Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
  Wyłączeni z tego obowiązku są:
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
  • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
  Ograniczenie dotyczy:
  przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego
  Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
  • dojazdu do i z pracy,
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
  • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 3. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH
  Ograniczenie dotyczy:
  przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
  Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

 4. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
  Ograniczenie dotyczy:
  przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
  Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

 5. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
  Ograniczenie dotyczy:
  przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
  Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
  Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

 6. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
  Ograniczenie dotyczy:
  organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
  Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
  Wyłączone są: zakłady pracy.
  Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
  Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

 7. GALERIE HANDLOWE
  Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.
  Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
  • spożywcza,
  • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
  • artykułów toaletowych i środków czystości,
  • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
  • artykułów remontowo-budowlanych,
  • prasowa,
  • artykułów dla zwierząt,
  • paliw.
  Obowiązuje do: do odwołania. Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 8. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
  Ograniczenie dotyczy:
  liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie
  Na czym polega?
  Sklepy i punkty usługowe

  Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
  Godziny dla seniorów
  W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
  Targi
  Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
  Placówki pocztowe
  Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

 9. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE
  Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

 10. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU
  Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.
  Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
  Obowiązuje od: 1 kwietnia

 11. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
  Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
  Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).
  Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 12. GRANICE POLSKI
  Ograniczenie dotyczy: przekraczania granic Polski przez cudzoziemców
  Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
  • obywatele RP,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
  • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
  • dyplomaci,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej –może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
  Ważne! Transport cargo działa normalnie.
  Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.

 13. ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE
  Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach
  Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.
  Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 14. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
  Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
  Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.
  Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 15. GASTRONOMIA
  Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.
  Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
  Obowiązuje do: odwołania.

 16. KULTURA
  Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury
  Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.
  Obowiązuje do: odwołania.
  Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

 17. KWARANTANNA
  Ograniczenie dotyczy: osób, które:
  • wracają z zagranicy,
  • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
  • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
  • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
  Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
  • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
  • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
   Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.
  Obowiązuje do: odwołania.
  Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.
  Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Ograniczenie przemieszczania się

Ograniczenia przemieszczania się

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej

SANEPID

Szanowni Państwo,

w trosce o wzajemne bezpieczeństwo w czasie trwania pandemii COVID-19, podajemy poniżej możliwości załatwienia spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej

1. Telefonicznie - numery:

 • tel. stacjonarny 61 286 70 80 (dni robocze 7:30 - 15:00),
 • tel. kom. 510 622 227(dni robocze 8:00 - 18:00),
 • tel. kom. alarmowy: 602 297 591 (24 godziny na dobę), wyłącznie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub złą sytuacją epidemiologiczną.


2. Elektronicznie (e-mail z załącznikami) – adres: psse.srodawlkp@pis.gov.pl lub sekretariat@psse-sroda.pl

3. Przy użyciu profilu zaufanego - adres skrzynki e-PUAP: PSSESrodaWlkp/SkrytkaESP (pliki do 50 MB).

Jednocześnie informujemy, że:

 • pod adresem pacjent.gov.pl jest opublikowany pakiet informacji dotyczących koronawirusa SARS-CoV-02 oraz choroby COVID-19, którą ten wirus może spowodować,
 • do Państwa dyspozycji przez całą dobę pozostaje ogólnopolska infolinia NFZ – numer 800 190 590,
 • w przypadku obowiązkowej kwarantanny przydatna jest aplikacja „Kwarantanna domowa" dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

W ostatnich dniach wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.


Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

"Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione."

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

"Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu."

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Podstawa prawna


Pytania i odpowiedzi
Masz pytania związane z nowymi zasadami bezpieczeństwa? Skorzystaj z zakładki "Najczęściej zadawane pytania".

Odpowiedzi na ważne pytania zbieramy w jednym miejscu, a zakładkę na bieżąco aktualizujemy. Pytania są podzielone tematycznie, a interesujące nas sprawy można zlokalizować, korzystając z wyszukiwarki.

Źródło: www.gov.pl

Bezpieczne zakupy

Bezpieczne zakupy - plakat

12 porad jak się OCHRONIĆ przed kornawirusem

Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

24.03.2020 Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

Co to oznacza?

Ikona tablicy Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś.

Ikona kwarantanny Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń:

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W czasie trwania kwarantanny (powyżej 5 dnia jej trwania) zostanie pobrany wymaz do badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. W tej sprawie zgłosi się do Ciebie sanitariusz. O wynikach tego badania zostaniesz poinformowany.
 • Do weryfikowania przestrzegania kwarantanny wyznaczeni zostali funkcjonariusze policji - odwiedzą Cię oni w czasie trwania kwarantanny.
 • W razie jakichkolwiek pytań, pomoc uzyskasz dzwoniąc na numer telefonu 61 85 44 800 i wybierając nr odpowiedni dla kwarantanny zgodnie z komunikatem głosowym.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista
  Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł

Logo Ministerstwa Zdrowia        Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

UWAGA! Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach

Krzykosy, dnia 16 marca 2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY!

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiczngo, dbając o państwa bezpieczeństwo oraz pracowników, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem SARS-CoV-2,

wprowadzam od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach polegające
na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd nie przyjmuje interesantów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 5. Zwieszona zostaje nieodpłatna pomoc prawna.
 6. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  a) rachunek bankowy dla podatków: 51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  b) rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci: 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  c) rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 7. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie.
 8. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 1300.


Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.

Ponadto informuje się, że Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał jedynie sprawy pilne:

 • zgłoszenie zgonu,
 • inne sprawy nie cierpiące zwłoki po uprzednim telefonicznym umówieniu się.


Za pośrednictwem platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl można zrealizować:

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Zgłoszenie unieważnienia dowodu osobistego
 • Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego
 • Sprawy meldunkowe


Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacji wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poprzez wrzucenie listu (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej każdy może osobiście załatwić poprzez platformę CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ;

Dane kontaktowe:
adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl
e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:
61-2851514; 61-2851505; 61-2851506, 61-2851507; fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny

Zakres załatwianych spraw

111

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

115

Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza

117

Egzekucja – podatki, opłata za odpady komunalne, wodę
i ścieki, akcyza

119

Naliczanie podatków, opłata skarbowa

120

Ośrodek Pomocy Społecznej

121

Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami

123

Centrum Usług Wspólnych

124

Księgowość

127

Rada Gminy

130

Gospodarka wodna

131

Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna,


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61- 2851535

Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

    Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 2
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

§ 2. 1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała, pozyskanymi w ramach kontroli, Straż Graniczna udostępnia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
5. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Rozdział 3
Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

§ 3. W okresie, o którym mowa w § 1, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.

§ 4. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:
1) gogli ochronnych,
2) kombinezonów typu TYVEK,
3) masek typu FFP2/FFP3,
4) maseczek chirurgicznych,
5) ochraniaczy na buty (obuwie),
6) rękawiczek lateksowych,
7) rękawiczek nitrylowych,
8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń
– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania tego przedsiębiorcy.
2. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację tę wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Rozdział 4
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

§ 5. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284);
4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
2. W okresie, o którym mowa w § 1, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

§ 6. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1:
1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności;
2) pkt 3, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej;
3) pkt 4, polegają na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.
2. Ograniczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tym przepisie rodzajów działalności.

§ 7. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)), na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
2. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się.
3. W okresie, o którym mowa w § 1, wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.
4. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu, o którym mowa w § 1, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

§ 8. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Rozdział 5
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

§ 9. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).
2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10. 1. Podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca 2020 r., przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, informację o rodzaju i liczbie posiadanego sprzętu medycznego, o którym mowa w § 3.
2. Ograniczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Apel Wójta Gminy Krzykosy odnośnie zapłaty podatków lokalnych

Gmina Krzykosy  
GMINA KRZYKOSY  


APEL
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY,

w związku z PANDEMIĄ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję

O NIEDOKONYWANIE ZAPŁATY ZA PODATKI LOKALNE U SOŁTYSÓW

Jednocześnie zachęcam Państwa do:

DOKONYWANIA ZAPŁATY ZA PODATKI LOKALNE NA IDYWIDUALNY NUMER KONTA WSKAZANY W DECYZJI
LUB OGÓLNY NUMER GMINY KRZYKOSY

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 13 marca 2020 r.

Komunikat dotyczący dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej informuje, że z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania na terenie powiatu średzkiego zawiesza się udzielanie porad osobiście.

Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będą za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość (telefon, e-mail)

Osoby chcące skorzystać z porad prawnych kontaktować mogą się pod numerem telefonu: 61 286 62 27 i adresem e-mail: oks@powiatsredzki.pl.

Komunikat Przychodni Lekarza Rodzinnego w Krzykosach

Komunikat Przychodni Lekarza Rodzinnego w Krzykosach

Apel Wójta Gminy Krzykosy

 Gmina Krzykosy  
GMINA KRZYKOSY  


APEL
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY,

    w związku z PANDEMIĄ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję

O OGRANICZENIE OSOBISTEGO

załatwiania spraw administracyjnych w tut. Urzędzie
i jednostkach organizacyjnych Gminy.

    Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z załatwiania spraw administracyjnych przez Internet za pomocą wiadomości e-mail: krzykosy@wokiss.pl lub ePUAP.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy w Krzykosach:
61 28 515 14;
61 28 515 05;
61 28 515 06;
61 28 515 07;
61 28 515 33.

Proszę śledzić naszą stronę internetową bip.krzykosy.pl oraz Facebook.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 12 marca 2020 r.

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.

 Wojewoda Wielkopolski  
 PS-II.940.36.2020.4  

POLECENIE
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 11 marca 2020 r.

    Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-J9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu SIę choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
    a) placówkach wsparcia dziennego;
    b ) centrach integracj i społecznej;
    c) klubach integracji społecznej;
    d) dziennych domach i klubach seniora;
    e) środowiskowych domach samopomocy;
    f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk  

 

 


al. Niepodległości 16/18,61-713 Poznań, tel. 61-854-14-51, fax 61-854-18-36
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl www.obywatel.gov.pl,
infoinia tel. 222 500 117

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE 81/20 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego

    Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVIO-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa wielkopolskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa wielkopolskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do 25 marca 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk  


Uzasadnienie

    Zgodnie z 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), Wojewoda może między innymi w celu zapobieżenia opisanemu zarządzeniem zagrożeniu, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez, określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części. Zgodnie z art. 37 ust. l przedmiotem zawieszenia może być organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.
    Z przepisów art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika między innymi, że imprezami artystycznymi lub rozrywkowymi są imprezy organizowane przez podmioty, o których mowa w art. 3 tj. przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
    Celem zarządzenia jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby COVIO-19, tj. zapobiegnięcie powstaniu źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej, o czym mowa wart. l ust. 1 pkt l ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIO-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
    Przedmiotowe zarządzenie jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiesza na terenie województwa małopolskiego na czas niezbędny możliwość organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym także możliwość odbycia imprez artystycznych i rozrywkowych już zaplanowanych do przeprowadzenia.
    W celu informacyjnym podaje się, że zgodnie z art. 165 § l pkt l ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz.1950 i 2128), kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
    Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
    Zważywszy na to, że zdrowie publiczne jest jedną z najwyższych wartości w Państwie, natychmiastowe wejście w życie zarządzenia jest uzasadnione.

Dyrektor Wydziału             
Kontroli, Prawnego i Nadzoru     
/-/ Beata Eksterowicz-Orzechowska

Informacja dot. zamknięcia przedszkoli i szkół na terenie Gminy Krzykosy

Zamknięte szkoły i przedszkola

Życzenia z okazji "Dnia Sołtysa"

Życzenia z okazji "Dnia Sołtysa"

Ogłoszenie o podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Krzykosy, dnia 10.03.2020 r.

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 65 z późn. zm.),

Wójt Gminy Krzykosy

 1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sulęcinku, przy ulicy Podgórnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 440, obręb Sulęcinek.
 2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.
 3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy Krzykosy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
 4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
 5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Krzykosy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim


Wójt Gminy Krzykosy

/-/ inż. Andrzej Janicki

Apel do mieszkańców Gminy Krzykosy

    Gmina Krzykosy apeluje do mieszkańców, aby nie wrzucać odpadów higienicznych, a w szczególności: chusteczek nawilżonych, jednorazowych pieluch, podpasek, patyczków do uszu, prezerwatyw, ręczników papierowych do sieci kanalizacyjnej.
    Powyższe odpady nie rozpuszczają się w wodzie i nie ulegają rozdrobnieniu powodując kosztowne awarie urządzeń w przepompowniach i na oczyszczalni ścieków co w konsekwencji wpływa również na wzrost ceny ich odbioru.

Z poważaniem,         
Wójt Gminy Krzykosy

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej dot. sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem

Plakat koronawirus

Informacje Ministerstwa Zdrowia dot. zapobiegania zakażeniem koronawirusem (+ instrukcja mycia rąk)

Koronawirus

Ikona JPG "Jak myć ręce - Instrukcja prawidłowego mycia rąk [png]

Więcej informacji na temat koronawirusa: www.gov.pl/koronawirus

Gazyfikacja Gminy Krzykosy

W wyniku negocjacji podjętych przez Wójta Gminy Krzykosy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest w trakcie opracowywania możliwości budowy sieci gazowej w gminie Krzykosy.

Dla rozeznania terenu niezbędne jest przeprowadzenie w formie ankiety analizy potencjału zapotrzebowania na paliwo gazowe na obszarze gminy. W związku z tym przedstawiciele Urzędu Gminy w Krzykosach będą wizytować posesje Gminy Krzykosy celem zebrania od osób zainteresowanych poniższych danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • nr telefonu,
 • powierzchnia budynku,
 • dotychczasowe zużycie nośnika energii (rodzaj nośnika),
 • zakres przyłączenia do sieci gazowej: kuchnia gazowa, kocioł do ogrzewania mieszkania, kocioł do ciepłej wody.


Informacje uzupełniające PSG:
Zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami wyznaczonymi przez Właściciela czyli PGNiG S.A. oraz z art. 7.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t), rozbudowa sieci oraz przyłączenie odbiorców do sieci gazowej będzie możliwa w przypadku, gdy zaistnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania paliwa gazowego, a wnioskujący o przyłączenie spełni warunki przyłączenia do sieci i odbioru. W związku z powyższym do podjęcia decyzji o gazyfikacji niezbędnym jest wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej i uzyskanie jej pozytywnego wyniku.

Zgodnie z taryfą PSG Sp. z o.o. wysokość opłaty przyłączeniowej ponoszonej przez podmiot w przypadku standardowego przyłącza (tj. o długości do 15 m i mocy przyłączeniowej do 10 m3/h włącznie) wynosi 1915,70 zł (netto). Przyłącze jest budowane od gazociągu dystrybucyjnego do granicy posesji podmiotu i zakończone jest armaturą odcinającą umieszczoną w skrzynce gazowej. Wykonanie instalacji od skrzynki gazowej do urządzeń gazowych leży w gestii przyłączanego podmiotu.

Na stronie internetowej PSG Oddział w Poznaniu http://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej opisana jest pełna procedura procesu przyłączania klientów do sieci dystrybucyjnej PSG.

Uchwała Nr XIV/146/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania zmian

UCHWAŁA NR XIV/146/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania zmian Statutu

    Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) , Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza sie zamiar likwidacji z dniem 31 grudnia 2020 r. Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Socu i dokonania zmian Statutu Biblioteki Publicznej Gminiy Krrzykosy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji tej Filii.
2. Uzasadnienie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2. Akty prawne w sprawie likwidacji Filii i zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy zostaną wydane po upływie 6 miesięcy od dnia podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwałę w sprawie zamaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania zmian Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji tej Filii podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzykosach,
2) wywieszenie w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy,
3) wywieszenie w siedzibie Filii,
4) wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Solec,
5) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak


Ikona PDF Załącznik - Uzasadnienie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu [pdf]


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/146/2020
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania zmian Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji tej Filii.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2997 r. o bibliotekach organizator może dokonać połączenia podmiotu lub likwidacji bibliotek. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy organizatorem Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosay jest mina rzykosy.
    Stosowanie do art. 13 ust. 2 ustawy organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy likwidacji Filii jak i zmiany Statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii.
    Zgodnie z art. 13 ust. 4 likwidacja Filii Biblioteki następuje po zasięgnięciu opinii jednostki sprawującej nadzór marytoryczny nad działalnością biblioteki. W przypadku Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy nadzór ten sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.
    Z przytoczonych względów podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu przed dokonaniem jej likwidacji jest niezbędne.
    Merytoryczne uzasadnienie likwidacji Filii w Solcu zawiera załącznik do uchwały.
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym kompetencje podjęcia uchwały posiada Rada Gminy.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

    Uprzejmie informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w organizowanej w dniach od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r. akcji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

    W okresie tym, prokuratorzy w godzinach urzędowanie, w siedziebie Prokuratury przy ul. Daszyśnkiego 5 pełnić będą dyżury - udzielając bezpłatnych porad pokrzywdzonym.

Prokurator Rejonowy
w Środzie Wlkp.    
/-/ Grzegorz Gucze  

Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych

Zarząd Spółki Krzykosy zaprasza na Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych w dniu 25.02.2020r. o godz. 10.00 które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach.

Na spotkaniu przedstawione zostanie sprawozdanie z wykonania planu prac melioracyjnych za rok ubiegły oraz plan prac na rok 2020.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Informacja o planowanym wyłączeniu prądu - 24.02.2020 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanym wyłączeniu prądu w Gminie Krzykosy 

 • w dniu 24.02.2020 r., w godzinach: 900 - 1500 w miejscowości Krzykosy ul. GŁÓWNA 27, 37, PLACÓWKA POCZTOWA, dz. 486/3, ul. STRAŻACKA.
 
W związku z powyższym Urząd Gminy w Krzykosach będzie obsługiwał interesantów tylko w ograniczonym zakresie

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

Plakat Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

UWAGA! HPAI - Informacja dla hodowców drobiu

Plakat: Uwaga HPAI

UWAGA: Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego lub ewentualnie na rachunek Gminy Krzykosy nr 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036.

Opłaty należy dokonać bez wezwania co miesiąc w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

W 2020 r. obowiąują następujące stawki opłat za śmieci:

 • 20,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości znajduje się kompostownik),
 • 22,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości nie ma kompostownika).

Mikrorachunek podatkowy

Plakat mikrorachunek podatkowy

XIII (budżetowa) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy
 


 

 Pieczęć Rady Gminy Krzykosy

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 

   

20 grudnia 2019 r.

RG.0002.10.2019 Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XIII (budżetowa) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030:
  a) Przedstawienie projektu uchwały;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy;
  c) Dyskusja;
  d) Głosowanie projektu uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2020 rok:
  a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
  c) Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy;
  d) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji oraz w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  e) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
  f) Głosowanie projektu uchwały.
 9. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący       
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających na ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej

INFORMACJA WÓJTA GMNY KRZYKOSY
z dnia 10 grudnia 2019 r.

W związku z brakiem odpowiedniej liczby ławników sądowych Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się o przeprowadzenie przez Radę Gminy Krzykosy wyborów uzupełniających 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej do orzekania w sprawach cywilnych I instancji.

Podstawa prawna:
- art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 t.j.)

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 31 stycznia 2020 roku.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

VI. OPŁATY
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

VII. WZORY DOKUMENTÓW (do pobrania w załączeniu):
Ikona DOC Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [doc]
Ikona PDF Formularz zapytania do Krajowego Rejestru Karnego [pdf]
Ikona DOC Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe [doc]
Ikona DOC Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona [doc]
Ikona DOC Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika [doc]

VIII. GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY?
Wzory dokumentów dostępne są:

 • w Biurze Rady, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy ;


IX. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Krzykosy, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy w godzinach pracy, tj: od 800 do 1600 (w poniedziałki) oraz od 700 do 1500 (od wtorku do piątku).
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

X. TERMIN WYBORU ŁAWNIKÓW:
Rada Gminy Krzykosy dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2019 roku.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Program konopny

Plakat programu konopnego

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu - służba przygotowawcza

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu zaprasza ochotników do odbycia przeszkolenia wojskowego, będącym pierwszym krokiem do zawodowej służby wojskowej. Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbywały szkolenia wojskowego, a chciałyby je zrealizować w trybie ochotniczym.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Muszą być pełnoletni, niekarani za przestępstwo umyślne, posiadać obywatelstwo polskie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby oraz odpowiednie wykształcenie. W przypadku szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie gimnazjalne lub ukończone osiem klas szkoły podstawowej.

W trakcie szkolenia żołnierze otrzymują: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną, ubezpieczenie oraz ulgowe przejazdy. Dodatkowo w przypadku kształcenia w korpusie szeregowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. Co ważne, okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się osobie pracującej do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Najbliższy turnus służby przygotowawczej dla szeregowych będzie realizowany w dniach 07.01 – 27.03.2020 r.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl

Plakat służba przygotowawcza i turnus 2020

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski: Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 12/2019,13/2019 oraz 15/2019)
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego (ogłoszenie nr 14/2019)
 • Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 16/2019 oraz 17/2019)
 • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 18/2019)


Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka Ogłoszenie o naborze wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.11.2019 r. do 10.12.2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA).

Apel ASF

Apel ASF

Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie i Sulęcinku

Od lipca 2019 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie.
  Koszt całkowity zadania to kwota 29.949,65 zł
   
  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 11.000,00 zł

 2. Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku.
  Koszt całkowity zadania to kwota 29.950,03 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 11.450,00 zł   

Osiągnięte efekty przedstawiają załączone fotografie.
7.jpg 8.jpg 

Informacja dla mieszkańców Sołectwa Pięczkowo

Urząd Gminy w Krzykosach informuje, że ostatnia rata podatku za rok 2019 nie będzie zbierana przez sołtysa.

Wpłaty należy dokonać w banku lub na poczcie, bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Krzykosach.

Wójt Gminy         
/-/ inż. Andrzej Janicki

Święto Niepodległości

11 listopada 2019 r.

Święto Niepodległości

 

Nowy prom w Dębnie

30.10.2019 r. (środa) o godz. 13.00 nowy prom w Dębnie wyruszy z pierwszą przeprawą. Prom będzie pływał nieprzerwanie do 11 listopada br. włącznie, a ponowne kursowanie nastąpi styczniu 2020 roku.

Harmonogram kursowania promu w dniach 30 października – 11 listopada br.:

 • 30 października br. – w godzinach 13.00 – 16.00
 • 31 października br. - w godzinach 6.00 – 9.00 oraz 13.00 – 16.00
 • 1 listopada br. – w godzinach 10.00 – 16.00
 • 4, 5, 6, 7, 8 listopada br. – w godzinach 6.00 – 9.00 oraz 13.00 – 16.00
 • 9 listopada br. - w godzinach 10.00 – 16.00
 • 10, 11 listopada br. – w godzinach 11.00 – 15.00


Po tym okresie nastąpi szczegółowa analiza ilości pieszych oraz pojazdów korzystających z przeprawy oraz godzin jego użytkowania. Na tej podstawie ustalony zostanie stały harmonogram kursowania promu.

Stałe kursowanie promu rozpocznie się w styczniu 2020 roku, po wpisaniu kosztów jego eksploatacji do budżetów wszystkich jednostek, które partycypują w kosztach jego utrzymania.

X zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

X zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Nabór na stanowisko: ''Lider Klubu Seniora''

Nagłówek

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza
NABÓR NA STANOWISKO:
''LIDER KLUBU SENIORA''
(STANOWISKO NIEURZĘDNICZE)

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.10.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie: minimum średnie
  • Ukończony kurs „Opiekun osoby starszej"

 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność pracy z osobami starszymi
  • Dodatkowe kursy przydatne w pracy z osobami starszymi
  • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć, zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć. itp. aktywna integracja uczestników klubu seniora, prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu seniora, organizacja wyjazdów integracyjnych, uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych, pobudzanie aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja spotkań integracyjnych, oraz inne czynności ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność".

 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)- własnoręcznie podpisany
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekuna Klubu Seniora
  • koncepcja pracy Klubu Seniora (max. 2 strony A4)

 5. Wymiar i charakter zatrudnienia: umowa zlecenie – 80 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021roku. Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Umowa zostanie podpisana wyłącznie w przypadku otrzymania dotacji.

 6. Oferty należy składać do 31.10.2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko LIDER KLUBU SENIORA"
  • osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

 7. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała kandydatów na podstawie poniższej punktacji:
  • wykształcenie 0-3 pkt
  • doświadczenie w pracy z osobami starszymi 0-3 pkt
  • doświadczenie w organizacji imprez, spotkań, warsztatów 0-3 pkt
  • koncepcja pracy Klubu Seniora 0-3 pkt
  • dodatkowe kursy i umiejętności 0-3 pkt
  • wysokość wynagrodzenia 0-3 pkt.

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak      

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 23.10.2019 r.

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 23 października w godzinach od 7.00 do 15.00 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo ul. Szkolna i Wrzesińska oraz Orzechowo ul. Wiązowa.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaku na budowie:
Marian Chojnacki – brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski – brygadzista, tel. 693-808-783

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność": Indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (PROW 2014-2020) zapraszamy mieszkańców na spotkania informacyjno - konsultacyjne indywidualne, które odbędą się według poniższego harmonogramu.

Zaproszenie kierujemy do podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na obszarach wiejskich (obszar 13 gmin członkowskich z wyłączeniem miast Jarocin, Środa Wlkp, Śrem), w szczególności:

 • osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na założenie firmy oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków na rozwój swojej firmy,
 • stowarzyszeń, instytucji publicznych i osób zainteresowanych dotacjami na realizację grantów – małych projektów infrastrukturalnych i tzw. „miękkich" dla społeczności lokalnych.


Informacji oraz doradztwa będą udzielali pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski.

Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie się na konsultacje.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z doradztwa.

GMINA  DATA I GODIZNA  MIEJSCE 
Brodnica  24.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy w Brodnicy, sala sesyjna 
Czempiń  24.10.2019r.
14:00 – 18:00 
Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu 
Dominowo  termin zostanie podany w późniejszym terminie  Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie 
Jaraczewo  22.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy Jaraczewo 
Jarocin  30.10.2019r.
12:00 – 16:00 
Ratusz w Jarocinie 
Kotlin  29.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy w Kotlinie Sala Sesyjna 
Kórnik  23.10.2019r.
15:00 – 19:00 
Urząd Miejski w Kórniku 
Krzykosy  04.11.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy w Krzykosach, sala sesyjna 
Książ Wlkp.  22.10.2019r.
14:00 – 18:00 
Urząd Miejski w Książu Wlkp. 
Mosina  termin zostanie podany w późniejszym terminie  Gminne Centrum Informacji
w Mosinie 
Śrem  28.10.2019r.
10:00 – 14:00 
Urząd Miejski w Śremie
pokój nr 4 
Środa Wlkp.  31.10.2019r.
09:00 -13:00 
Biuro Lidera Zielonej Wielkopolski, ul. Libelta 2 
Zaniemyśl  23.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu 

Oddaj głos na Bibliotekę Publiczną Gminy Krzykosy!

Nagrodzonych zostanie 300 bibliotek, które zbiorą najwięcej głosów.
50 bibliotek otrzyma 5000 zł na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem, następne 250 dostanie książki o wartości 300 zł, z tych które zdobyły najwięcej głosów w rankingu.
Dodatkowo zwycięskie biblioteki otrzymają po 2 pufy, dzięki którym będą mogły urządzić w bibliotece kącik do wspólnego czytania.

Głosowanie na biblioteki trwa do 4.11.2019
pod adresem: https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glosowanie.

Aby oddać głos należy wyszukać za pomocą wyszukiwarki Bibliotekę Publiczną Gminy Krzykosy i kliknąć przycisk "Oddaj głos".
Następnie należyć zalogować się na konto podając adres mailowy oraz hasło.
W przypadku braku konta wymagana jest rejestracja za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu "Zrejestruj się".

Pamiętaj, że możesz oddać jeden głos dziennie.

Głosowanie na biblioteki

Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy

Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy

Terminarz zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Krzykosy - wrzesień 2019 r.

Lp.  Sołectwo  Data  Godzina  Miejsce zebrania 
1.  Witowo 
13.09 (piątek) 
1900 świetlica 
2.  Solec  16.09 (poniedziałek)  1900 świetlica  
3.  Murzynowo Leśne  17.09 (wtorek)  1900 świetlica  
4.  Sulęcin  19.09 (czwartek)  1900  świetlica  
5.  Sulęcinek 20.09 (piątek)  1900  świetlica  
6.  Młodzikówko  23.09 (poniedziałek)  1800  mieszkanie sołtysa 
7.  Młodzikowo  23.09 (poniedziałek)  1930  świetlica  
8.  Krzykosy  24.09 (wtorek)  1900  świetlica  
9.  Pięczkowo  25.09 (środa)  1900  świetlica  
10.  Wiosna  26.09 (czwartek)  1800  świetlica  
11.  Miąskowo  26.09 (czwartek)  1930  świetlica  
12.  Garby  27.09 (piątek)  1900  świetlica  

Komunikat

 

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3,
62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 28. sierpnia
w godzinach od 7 do 16 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaku na budowie:
Marian Chojnacki – brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski – brygadzista, tel. 693-808-783

 

 

Z poważaniem:

e-recepta – kolejny krok w cyfryzacji ochrony zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Przypominamy, że od stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami, w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej (e-recepty). Już teraz zachęcamy do podłączenia się do systemu P1 (e-zdrowia) oraz rozpoczęcia wystawiania e-recept pacjentom. Zachęcamy również do zgłaszania zapotrzebowania na bezpłatne szkolenia organizowane w Państwa placówkach.

Podczas szkoleń Zespół Wdrożeń CSIOZ przedstawi funkcjonowanie e-recepty oraz proces podłączenia do platformy P1 (e-zdrowie). W trakcie spotkań odpowiemy również na pytania dotyczące nadchodzących zmian, a także opowiemy o unkcjonalnościach Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz trwającym pilotażu e-skierowania.

Pierwszy etap wdrożenia e-recepty jest już zakończony. Wszystkie apteki i punkty apteczne zostały podłączone do platformy e-zdrowie (P1). Wśród pacjentów wzrasta świadomość i zainteresowanie e-receptą oraz bezpłatną aplikacją Ministerstwa Zdrowia – Internetowym Kontem Pacjenta (tylko w okresie kwiecień-czerwiec br. blisko 3-krotny wzrost liczby logowań).

E-recepta oraz Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) oferują przyjazne i oczekiwane przez pacjentów funkcjonalności, w tym m.in.:

 • możliwość wykupienia przepisanych leków (e-recept) w różnych aptekach bez utraty refundacji,
 • częściową realizację recepty – nie trzeba w tym samym czasie wykupić wszystkich opakowań leku i nie ma konieczności brania odpisu,
 • jeśli pacjent choruje przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem może dostać kolejną e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie,
 • możliwość sprawdzenia, jak przyjmować lek i w jakiej dawce,
 • dostęp do danych dzieci do 18 roku życia.


Przedstawiciele środowiska medycznego wskazują natomiast na:

 • wygodę,
 • wzrost bezpieczeństwa,
 • większą kontrolę nad procesem terapeutycznym.


Przypominamy, że wystarczy jedynie 5 kroków, aby Podmioty Lecznicze oraz Praktyki mogły wystawiać e-recepty i korzystać z zalet rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia.

W celu podłączenia się Podmiotu Leczniczego bądź Praktyki do systemu P1 (e-zdrowie) należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku o dostęp do systemu P1 (e-zdrowie) w RPWDL jest dostępny na Youtube, link TUTAJ.

Po złożeniu wniosku i uzyskaniu dostępu do systemu P1 (e-zdrowie), należy zgłosić się do dostawcy Państwa systemu gabinetowego i uzyskać moduł e-recepty, dzięki czemu wystawianie e-recept będzie możliwe.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej CSIOZ i zakładki dedykowanej e-recepcie. W sekcji „dla Podmiotów Leczniczych" zamieszczone są pomocne dokumenty, m.in. najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznegopod numerem 19 457 – nasza infolinia jest dostępna 7 dni w tygodniu w godzinach 6-21 oraz do przesyłania pytań na adres e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Wydział Wdrożeń Systemu P1           

   


 

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa   Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl | Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Obwieszczenie

Obwieszczenie PO.ZUZ.4.421.549.2.2019.KP

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2019

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrologicznej nr 1/2019

Uwaga: Awaria przyłącza w Sulęcinku - 11.07.2019 r.

Informujemy, że w związku z awarią przyłącza w Sulęcinku nastąpi przerwa w dostawie wody dla ulicy Mostowej.

Zakończenie prac naprawczych planowane jest w dniu dzisiejszym tj. 11 lipca 2019 r. w godzinach od 845 do 1200.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 191 w Krzykosach z dnia 5 lipca 2019 r.

LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 191 OBEJMUJĄCYM OBSZAR
GMINY KRZYKOSY
W WYBORACH D O RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W POWIECIE ŚREDZKIM 

ZARZĄDZONYCH NA 28 LIPCA 2019 r.   

L.p.  Imię/Imiona i nazwisko  Data urodzenia  Miesce zamieszkania 
1 Franciszek Adam Surdyk  27.07.1956 r.  Solec 
Dawid Kraska  9.05.1987 r.  Młodzikowice 
Szymon Grewling  9.11.1991 r.  Sulęcin 
Janusz Antoni Sibilski   10.11.1988 r.  Krzykosy 

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej 

Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wielkopolska Izba Rolnicza

Komisja Okręgowa nr 191 w Krzykosach

z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzykosach

w składzie:

Daria Skowrońska - Przewodniczący
Joanna Przybył - Zastępca Przewodniczącego
Magdalena Klemenska - Sekretarz
Andrzej Zawitaj - członek Komisji

pełni dyżury w następujących terminach:

01.07.2019 r. Urząd Gminy w Krzykosach
godz. 10:00-14:00

05.07.2019 r. Urząd Gminy w Krzykosach
godz. 10:00-14:00

W tych dniach odbędzie się rejestracja kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza, że w dniu 23 lipca 2019 r., w sali nr 11 (sala sesyjna), odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne stanowiącego własność Gminy Krzykosy.

I. 1. Przedmiot przetargu:

1) Część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha, płożona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 900.
2) Część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 930.
3) Część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1000.
4) Część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1030.
5) Część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1100.

2. Części działek stanowiących przedmiot przetargu określa mapa ewidencyjna do wglądu w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

II. Sposób zagospodarowania:

Dla terenu przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr III/27/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 2759) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren produkcji energii elektrycznej (symb. graf. EF) oraz tereny lasów (symb. graf. ZL).
Większość terenu działki stanowią użytki zielone otoczone lasami.

Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne w związku z powyższym przetarg jest ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy.

III. Termin zagospodarowania na cele rolne – od III kwartału 2019 r.

IV. Okres dzierżawy: 5 lat.

V. Nieruchomość objęta dzierżawą nie jest obciążona hipoteką ani żadnymi innymi ograniczeniami.

VI. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:

 1. Za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha wynosi 2 450,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 2. Za cześć działki 46 o powierzchni 4,2500 ha wynosi 2 550,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 3. Za cześć działki 46 o powierzchni 2,2000 ha wynosi 1 320,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 4. Za część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha wynosi 3 270,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10 zł.
 5. Za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha wynosi 2 900,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.


VII. Czynsz będzie wnoszony corocznie do 15 września.

W pierwszym i ostatnim roku proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty związane z użytkowaniem gruntu tj. podatek rolny.

VIII. Informacją o wadium:

 1. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych ) za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha.
 2. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha.
 3. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha.
 4. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 5,45000 ha.
 5. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha.


Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 lipca 2019 r. w podanych wyżej kwotach na konto Gminy Krzykosy w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 (ze wskazaniem w tytule przelewu: wadium-dzierżawa oraz podania powierzchni działki, której wpłata wadium dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Krzykosy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.

Wadium przepada na rzecz Gminy Krzykosy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy do dnia 17 lipca 2019 r. w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 46 o powierzchni......................(należy wpisać wybraną powierzchnię) następujących dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (należy podać powierzchnię części działki) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 2. Pisemne oświadczenie o stałym zameldowaniu i prowadzeniu gospodarstwa na terenie gminy Krzykosy (powyżej 1 ha użytków rolnych w gminie Krzykosy) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 3. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 4. Osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowę lub ustanowioną wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody wydzierżawienie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka (w oryginale).


Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają w/w warunki przetargowe i wywiesi w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 1200 na tablicy ogłoszeń oraz na opublikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzykosy listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

X. Wójt Gminy Krzykosy ma prawo odwołać ogłoszony przetarg w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, pokój 22 lub telefonicznie 61 285 15 14 (wew. 121).

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Krzykosy.

XI. Klauzula informacyjna.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych
w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy/nabywcy) jest Wójt Gminy Krzykosy z siedzibą w Krzykosach, ul. Główna 37.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani spotkać w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: odo24@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.

3) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją niniejszego postępowania, w celu udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów prawa w tym m.in. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r., poz.2096 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

4) Dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń.

5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowych, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowne przepisy prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy, aktów wykonawczych do jej wydania.

Administrator nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewiduje również przekazywania danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki


 
Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna Załączniki:
DOCX Oświadczenie o zameldowaniu [doc]
DOCX Oświadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu [doc]
DOCX Zgłoszenie uczestnictwa [doc]

VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 24.06.2019 r.

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 24 czerwca w godzinach od 700 do 1200 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaktu na budowie:
Marian Chojnacki - brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski - brygadzista, tel. 693-808-783

Podpisanie umowy dotyczącej warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii

Urząd Gminy w Krzykosach zawiadamia, że osoby które wyraziły chęć udziału w dofinansowaniu na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, do dnia 28.06.2019 roku, winny zgłosić się w siedzibie Urzędu Gminy celem podpisania umowy.

Umowy podpisywać można codziennie w godzinach urzędowania oraz od 1700-1830.

WAŻNE!!! Należy znać serię i numer dowodu osobistego, numer działki oraz księgi wieczystej.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że

 • wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020
  w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczeń rodzinnych,
- świadczenia dobry start „300+",
- funduszu alimentacyjnego,

oraz

 • wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019/2021
  w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczenia wychowawczego „500+",

będzie można składać od dnia: 01.07.2019 r. drogą elektroniczną oraz od dnia: 01.08.2019 r. w formie papierowej.


Więcej informacji:

 • na stronie www.gov.pl/rodzina,
 • w siedzibie urzędu, pokój nr 3,
  tel. 61-28-515-14 wew. 115


Druki:
Na stronie www.bip.krzykosy.pl oraz www.gminakrzykosy.pl w zakładce:
Druki do pobrania => Świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny

Program Rodzina 500+ na każde dziecko

Nowe 500+

7 tysięczny mieszkaniec Gminy Krzykosy

7 tysięczny mieszkaniec Gminy Krzykosy

Pani Dorota Małgorzata Matuszak z Krzykos jest 7 tysięcznym mieszkańcem Gminy Krzykosy.

Nowemu mieszkańcowi Gminy Krzykosy gratulacje i życzenia złożył Wójt Gminy Andrzej Janicki:

„Po przekroczeniu tej okrągłej liczby może niewiele się zmieni, ale z pewnością świadczy to o rozwoju naszej Gminy. Cieszę się, że zyskujemy nowych mieszkańców, bo to oni stanowią potencjał naszej Gminy, to nowe możliwości i nowe wyzwania. Liczę, że Gmina Krzykosy będzie się nadal rozwijała w tak szybkim tempie. Nowemu 7 tysięcznemu zamieszkującemu na stałe mieszkańcowi naszej Gminy życzę zdrowia i szczęścia, a przede wszystkim poczucia wspólnoty, radości i dumy ze swojej małej ojczyzny".

Bezpłatne szkolenia w siedzibie Inspektoratu ZUS w Środzie Wielkopolskiej

Zakład ubezpieczeń społecznych

27.06.2019 r.

Temat szkolenia: „Zasiłek chorobowy – warunki nabycia, wymagane dokumenty, ustalanie podstawy wymiaru, kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego"

Szkolenie zaplanowano na godzinę 9:00, w sali 121.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres e-mail: Poznan2-Sekretariat-2@zus.pl

Zapraszamy

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Drodzy mieszkańcy,

    W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania ogrodów.

    Ograniczenia zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Praca przedszkoli w czasie wakacji letnich

Praca przedszkoli w czasie wakacji letnich

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 10.06.2019 r.

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 10 czerwca w godzinach od 800 do 1600 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaktu na budowie:
Marian Chojnacki - brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski - brygadzista, tel. 693-808-783

Badania ankietowe na terenie Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że
od 1 czerwca 2019 roku
ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego
w Poznaniu realizują w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się
na terenie Gminy Krzykosy następujące badania ankietowe:
1) Czerwcowe badanie rolnicze,
2) Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
3) Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Murzynowo Leśne i Sulęcinek

Decyzja RDOŚ

VII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

VII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych - kadencja 2020-2024

INFORMACJA WÓJTA GMNY KRZYKOSY
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020-2024

    W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych 2015-2019 Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się o przeprowadzenie przez Radę Gminy Krzykosy wyboru 5 ławników, w tym:
do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej – 3 ławników
do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce – 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1 ławnik

Podstawa prawna:
- art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

VI. OPŁATY
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

VII. WZORY DOKUMENTÓW (do pobrania w załączeniu):

Doc Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [docx]
Portable Document Format Formularz zapytania do Krajowego Rejestru Karnego [pdf]
Doc Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe [docx]
Doc Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona [docx]
Doc Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika [doc]

VIII. GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY?
Wzory dokumentów dostępne są:

 • w Biurze Rady, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy ;


IX. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Krzykosy, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy w godzinach pracy, tj: od 800 do 1600 (w poniedziałki) oraz od 700 do 1500 (od wtorku do piątku).
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

X. TERMIN WYBORU ŁAWNIKÓW:
Rada Gminy Krzykosy dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2019 roku.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki  

Wakacje z WOT

Wakacje z WOT

Raport o stanie Gminy za 2018 rok

    Informuję, że w dniu 13 czerwca 2019 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 12 czerwca 2019 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki:
Portable Document Format 
Wzór pisemnego zgłoszenia [pdf] 
Portable Document Format Raport o stanie Gminy za 2018 rok [pdf]

Przerwa w dostawach wody (Krzykosy, Lubrze)

Gmina Krzykosy informuje, iż w dniu 23 maja w godzinach od 10:30 do około 15:00 prowadzone będą prace naprawcze związane z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody dla miejscowości Krzykosy i Lubrze.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR)

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Konsultacje są częścią procesu tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.

    Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 17 maja 2019 roku do dnia 24 maja 2019 roku i przeprowadzone zostaną w formie opinii poprzez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego się na przygotowanej ankiecie do opracowanego projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Ankietę należy złożyć osobiście lub mailowo w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach.
    Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Krzykosy.
    Wszelkie niezbędne wyniki związane z procesem konsultacji zostaną udostępnione od dnia 29 maja 2019 roku na stronie internetowej www.krzykosy.pl w zakładce aktualności oraz będą dostępne w siedzibie urzędu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Marcin Mańkowski Tel. (61) 285-15-14 wew. 130 e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl

 • Popieram projekt obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.
 • Jestem przeciwny obszarom zdegradowanym (OZ) i obszarom rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.
 • Wstrzymuję się od opinii projektu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.

 

Portable Document Format Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy na lata 2019-2023 [pdf]
Doc Formularz zgłaszania uwag [doc]

Komunikat: Przerwa w dostawach wody

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 21 maja w godzinach od 700 do 1500 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaktu na budowie:
Marian Chojnacki - brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski - brygadzista, tel. 693-808-783

Z poważaniem:    

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7

Postanowienie Nr 75/2019

POSTANOWIENIE NR 75/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 maja 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       
/-/ Paweł Myśliński 

Postanowienie Nr 74/2019

POSTANOWIENIE NR 74/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

    Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 260 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       
/-/ Paweł Myśliński 


 

Załączniki:

Portable Document Format Załącznik Nr 137 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 138 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Pięczkowo [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 139 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 140 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Murzynowo Leśne [pdf]

VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

ZUS Informacja Prasowa

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło 700 tysięcy takich świadczeń.

Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne. 13. emerytura to 1100 zł brutto, a jej wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł.

13. emerytury przyznane zostaną z urzędu, nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je razem ze świadczeniem przysługującym za maj.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

 

13. emeryturę otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

Marlena Nowicka                
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce                   

Protokół z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych

Krzykosy, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Protokół
z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych
przez Komisarza Wyborczego w Koninie II
na terenie Gminy Krzykosy
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Urzędnik Wyborczy – Katarzyna Lepczyńska
Przedstawiciel Gminy Krzykosy – Bernadeta Świerczewska

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 do Urzędu Gminy w Krzykosach wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 3. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 4. KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.


    W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych była mniejsza niż 9 (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz mniejsza niż 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku), zgodnie z Rozdziałem 7, a w szczególności art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), dotyczącym powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz treścią uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, Komisarz Wyborczy w Koninie II sporządził informację o możliwości zgłaszania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 14.00. Termin losowania wyznaczony został na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godzinę 9.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.
    W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 3 kandydatów na członków OKW nr 2 w Pięczkowie, 2 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY – 3 kandydatów na członków OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 2 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 3. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 3 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 3 kandydatów na członków OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.

Liczba kandydatów na członków obwodowych komisji wynosi po 9 osób (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku) – nie zachodzi więc potrzeba losowania.
    W związku z powyższym odwołane zostaje losowanie kandydatów wyznaczone na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godzinę 9:00.
    Niniejszy protokół podlega publikacji na BIP Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

Podpisy:

/–/ Katarzyna Lepczyńska /–/ Bernadeta Świerczewska

Informacja o losowaniach

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Krzykosy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:


§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 7,
- Nr 4, w liczbie 5,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.


§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy

w Koninie II       

Paweł Myśliński   

Ukraińcy chętnie wybierają Wielkopolskę

ZUS Informacja Prasowa

Ukraińcy chętnie wybierają Wielkopolskę

Polska to kraj, który bardzo chętnie wybierają Ukraińcy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdecydowana większość to mężczyźni.

W 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już ponad 580 tysięcy. Większość z nich (ok. 337 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 18 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.

W tej chwili Ukraińcy (ponad 430 tys.) stanowią prawie 74 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest ich ponad 35 tysięcy. Kolejni są obywatele Mołdawii (ponad 8,7 tys.), Wietnamczycy (7,9 tys.) i Gruzini (7,7 tys.).

Warto podkreślić, że obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce, to właśnie w naszym kraju opłacają składki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyklucza to umowa między Polską, a krajem macierzystym pracownika.

Większość cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do naszego kraju do pracy, to mężczyźni – ponad 390 tys. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Aktualnie, zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, kobiet – cudzoziemek jest przeszło 193 tys.

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 57,7 tysiąca obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tysiąca). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (48 tys.), Białorusini (2 tys.), obywatele Mołdawii (951) oraz Gruzji (927). Większość z nich ma umowę o pracę.

Na terenie II Oddziału ZUS w Poznaniu pracuje 13 315 obcokrajowców. Większość z nich to obywatele Ukrainy (10 523), Białorusi (558), Mołdawii (327) i Gruzji (267).

Marlena Nowicka                
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce                   

Spotkanie informacyjne dot. przebiegu drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnika - Ostrów Wlkp. (Plan orientacyjny + ankieta)

S11 - konsultacje

Portable Document Format Plan orientacyjny [pdf]
Portable Document Format Ankieta [pdf]

Droga Krzyżowa ulicami Krzykos

Droga Krzyżowa ulicami Krzykos

Uwaga! Możliwe przerwy w dostawie wody w miejscowości Pięczkowo

Komunikat - Pięczkowo

Nabór do służby prowadzony w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej

"Zastanawiasz się nad swoją zawodową przyszłością? Szukasz pracy ciekawej i satysfakcjonującej? Pomyśl o służbie w Policji! Zadzwoń pod numer infolinii 19 997 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji! Po skończeniu kursu podstawowego gwarantujemy zarobki od 3150 złotych na rękę."

Uwaga! Płukanie sieci wodociągowej

W dniach od 8 kwietnia 2019 roku do 19 kwietnia 2019 roku
odbędzie się płukanie sieci wodociągowej
w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z hydroforni Młodzikowo.
W związku z tym mogą wystąpić czasowe zanieczyszczenia wody.

Przepraszamy za utrudnienia.

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku

Starostwo Powiatowe w Środzie Wkp. uprzejmie informuje, ze wnioski o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku" można składać od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 5 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Zgodnie z Regulaminem wykonania i finansowania zadania pn. ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku" o udział w jego realizacji, mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne powiatu i gmin, jednostki OSP, wspólnoty mieszkaniowe, których nieruchomości położone są na terenie powiatu średzkiego.

Formularz wniosku można pobrać we właściwym Urzędzie Gminy, w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, pokój 131 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. (http://bip.powiatsredzki.pl menu Ogłoszenia).

Doc Załącznik nr 1 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 2 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 3 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 4 do Regulaminu [doc]

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym

Zarządzenie nr 23

Zarządzenie nr 23

Zarządzenie nr 23

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pięczkowie

Zarządzenie nr 22

Zarządzenie nr 22

Zarządzenie nr 22

Zatwierdzenie konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie

Zarządzenie nr 21

VII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna"

Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Konkurs rokrocznie uzyskuje większe uznanie, co przekłada się na rosnącą liczbę uczestników. W poprzedniej edycji Konkursu zgłoszonych zostało niespełna 5000 prac wykonanych przez dzieci z całej Polski.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu. Konkurs łączy w sobie cechy konkursu plastycznego z propagowaniem wiedzy o Piśmie Świętym. Na laureatów czekają ciekawe i wyjątkowe nagrody, na czele z publikacją 12 (4 z każdej kategorii wiekowej) zwycięskich prac w wyjątkowym kalendarzu na rok 2020.

Zgłoszona praca musi być wykonana na papierze w formacie A4, w orientacji poziomej. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2019¬¬ r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie: tuob.crl.org.pl

Zachęcamy do śledzenia profilu konkursu na Facebooku, gdzie publikowane będą najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji.

Profil na Facebooku: facebook.com/KonkursTUOB

Prosimy o oznaczanie wszystkich wpisów w mediach społecznościowych hasztagiem #TUOB2019

"Twoja ulubiona opowieść biblijna"

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Z PITA-ami także w urzędach gmin

W związku z corocznym obowiązkiem dokonywania rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej po uzgodnieniu z Wójtami poszczególnych gmin Powiatu Średzkiego zdecydował wzorem lat ubiegłych o utworzeniu czterech punktów obsługi podatnika w gminach podległych działaniu tut. Urzędu. Punkty będą obsługiwane przez pracowników tut. Urzędu w zespołach dwuosobowych. Punkty będą czynne w miesiącach marcu i kwietniu.

Terminy i miejsca, w których punkty obsługi podatnika będą czynne:

Urząd Gminy - Nowe Miasto 21 marca w godzinach od 9.00 do 13.00
Urząd Gminy – Krzykosy 28 marca w godzinach od 9.00 do 13.00
Urząd Gminy – Dominowo 04 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Gminnym Ośrodku Kultury w Dominowie/
Urząd Gminy – Zaniemyśl 11 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zaniemyślu/

W powyższych punktach będzie można nie tylko złożyć zeznanie, w tym drogą elektroniczną, ale także pobrać potrzebny formularz PIT, oraz zasięgnąć informacji o zasadach rozliczania podatku.

W Środzie Wielkopolskiej zeznania PIT można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego ul. Harcerska 2. Urząd pracuje w wydłużonym czasie pracy w poniedziałki od 7.30 do 18.00, oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 w związku z powyższym każdy z podatników w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł dokonać rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.. Istnieje także możliwość składania zeznań drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej podatki.gov.pl, korzystając z usługi Twój-ePIT lub e-deklaracji. Termin składania zeznań upływa 30 kwietnia br.

Wszelkich informacji dotyczących dokonywania rozliczeń i składania zeznań podatkowych udzielają pracownicy w siedzibie Urzędu oraz telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
Centrala: 61 2858091

Bezpośrednie numery telefonów do pracowników udzielających informacji w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych: 61 2867952, 61 2867955, 612867951.

Akademia aktywności zawodowej - Bezpłatne szkolenie na prawo jazdy

Bezpłatne szkolenie na prawo jazdy

Portable Document Format Formularz zgłoszeniowy [pdf]

Grypa czy przeziębienie?

Grypa czy przeziębienie?

Więcej informacji znajduje się na stronach: Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy www.opzg.pl oraz akcji społecznej „Zaszczep się wiedzą” www.zaszczepsiewiedza.pl.

E-akta

E-akta

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mogą krócej przechowywać dokumenty swoich pracowników (10 a nie 50 lat). Pracodawca zdecyduje w jakiej formie chce prowadzić i archiwizować dokumentację – papierowej, czy elektronicznej. 

Chcielibyśmy, żeby jak największa liczba pracodawców i pracowników dowiedziała się o tej zmianie, dlatego prowadzimy szeroką akcję informacyjną.

Ważne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS:

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta/e-akta-pliki-do-pobrania

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinku