Jesteś tutaj:   

UWAGA! Dziś upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Przypominamy, że 30 czerwca (dziś) upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację ma obowiązek złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku (zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego, tzn. wykorzystywanego do działalności gospodarczej).

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. internetowo – przez stronę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego)
    lub
  2. w wersji papierowej – przychodząc osobiście do Urzędu Gminy w Krzykosach - pok. 23, wejście D (od strony Poczty Polskiej).


CEEB plakatCEEB ulotka