Sołectwo Krzykosy

Sołectwo Krzykosy

               
  SOŁTYS:      Zygmunt Kołacki     DOKUMENTY:
 

ADRES: 

    ul. Dolna 2
63-024 Krzykosy
   
Portable Document Format Statut Sołectwa Krzykosy [pdf]
Portable Document Format Sołecka Strategia Rozwoju [pdf]
  TELEFON
STACJONARNY:
    -    
  TELEFON
KOMÓRKOWY:
    607 684 744    
  EMAIL:     -      
               
  RADA SOŁECKA:
   

Hubert Antkowiak
Joanna Bogaczyńska
Grzegorz Borowski
Zenon Dobroszczyk
Barbara Gabała
Jerzy Jaworski
Mateusz Matuszak
Marek Płociński
Mirosław Praszkowski

     
  MIEJSCOWOŚCI:    

Baba
Krzykosy
Lubrze