WAŻNE!

Budżet i majątek

2020

Ikona PDF Bilans jednostki [250 KB]
Ikona PDF Informacja dodatkowa [161 KB]
Ikona PDF Załącznik do informacji dodatkowej [642 KB]
Ikona PDF Rachunek zysków i strat jednostki [225 KB]
Ikona PDF Zestawienie zmian w funduszu jednostki [211 KB]

2019

Portable Document Format Bilans jednostki [pdf]
Portable Document Format Informacja dodatkowa [pdf]
Portable Document Format Rachunek zysków i strat jednostki [pdf]
Portable Document Format Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pdf]

2018

Portable Document Format Bilans jednostki [pdf]
Portable Document Format Informacja dodatkowa [pdf]
Portable Document Format Rachunek zysków i strat jednostki [pdf]
Portable Document Format Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pdf]