WAŻNE!

Organizacja

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Dąbrowskiego w Pięczkowie
  2. Przedszkole w Pięczkowie
  3. Przedszkole w Witowie