WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Jod

Termin

Wyjasnienia

Dystrybucja preparatów ze stabilnym jodem w Gminie Krzykosy

Szanowni Mieszkańcy, 

w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie Gminy Krzykosy utworzone zostały następujące punkty dystrybucji jodku potasu:

Lp. Adres punktu dystrybucji Dla sołectwa
1. Dom Strażaka
OSP Krzykosy,
63-024 Krzykosy
ul. Strażacka 6
Krzykosy
Solec
2. Strażnica
OSP Pięczkowo,
63-025 Pięczkowo
ul. Szkolna 18A
Pięczkowo
Wiosna
3. Strażnica
OSP Witowo,
63-025 Witowo 14
Witowo
4. Strażnica
OSP Sulęcin,
63-023 Sulęcin
ul. Kolejowa 19
Sulęcin
Młodzikowo
Młodzikówko
5. Wiejski Dom Kultury,
63-023 Garby 28
Garby
6. Strażnica
OSP Murzynowo Leśne,
63-023 Murzynowo Leśne
ul. Poznańska 45
Murzynowo Leśne
7. Strażnica
OSP Miąskowo,
63-023 Miąskowo 15A
Miąskowo
8. Strażnica
OSP Sulęcinek,
63-023 Sulęcinek
ul. Klonowa 76
Sulęcinek


Dystrybucja będzie opierać się na pracy pracowników Urzędu Gminy, strażaków OSP i pracowników OPS.

Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Dla zwiększenia świadomości społecznej podajemy ważne informacje:

Dawkowanie preparatów ze stabilnym jodem (dot. tabletek jodku potasu o mocy 65 mg), na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 r.:

  • Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki)
  • Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki)
  • Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka)
  • Dorośli (do 60 r.ż.) i dzieci powyżej 12 lat: 100 mg jodu (2 tabletki)
  • Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, w każdym wieku: 100 mg jodu (2 tabletki)


W tabletki z jodkiem potasu powinny być zabezpieczone wszystkie osoby do 60 roku życia. (Rekomendacje Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2022 r.)

Dawkowanie produktu należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który w całości zamieszczamy poniżej (ulotka).

Zapoznaj się z:

  1. Poradnik na wypadek zagrożenia radiologicznego
  2. Ulotka - Charakterystyka produktu leczniczego [371 KB]


Przydatne linki:

  1. Komunikat MSWiA na temat Dystrybucji jodku potasu
  2. Konferencja prasowa Wojewody Wielkopolskiego ws. dystrybucji jodku potasu