Jesteś tutaj:   

Klub Seniora

EFS

Załącznik nr 8 do Umowy

Ikona DOC Prawidłowe brzmienie oświadczenie nr 8 do Umowy dot. przetwarzania danych osobowych [84 KB]

Nabór osoby prowadzącej spotkania mające na celu wymianę doświadczeń wśród opiekunów oraz warsztaty szkoleniowe dla rodziców

W związku z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!"
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach poszukuje:
- osoby prowadzącej spotkania mające na celu wymianę doświadczeń wśród opiekunów oraz warsztaty szkoleniowe dla rodziców

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 28.04.2022 r.

1. Szczegółowy opis zadania:
a) osoba prowadzącej spotkania mające na celu wymianę doświadczeń wśród opiekunów oraz warsztaty szkoleniowe dla rodziców
– osoba będzie prowadziła warsztaty z rodzicami w ramach Klubu Rodziny oraz spotkania mające na celu wymianę doświadczeń wśród opiekunów w ramach Klubu Seniora. Tematyka spotkań zostanie ustalona z koordynatorem projektu. Łącznie do zrealizowania będzie 42 h spotkań.

2. Wymagane dokumenty:
a) formularz oferty (załącznik do ogłoszenia)
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, udokumentowane doświadczenie,

3. Termin realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane pomiędzy majem a czerwcem 2022, w wybranym przez zleceniodawcę terminie i miejscu.

4. Oferty należy składać do 24.02.2022 r. w zamkniętych kopertach:
1) osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych - michal.jankowiak@krzykosy.pl.

5. Kryterium wybory oferty:
Cena – 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak


Ikona DOC Formularz oferty [64 KB]

Nabór osób prowadzących szkolenia i warsztaty oraz firmy cateringowej

W związku z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!"
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach poszukuje:
- osób prowadzących szkolenia i warsztaty
- firmy cateringowej

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 24.02.2022 r.

1. Szczegółowy opis zadania:
a) osoba prowadząca warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych – temat warsztatów obejmował będzie m.in. następujące zagadnienia: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych pacjenta, zabiegi aktywizujące funkcje życiowe, jak radzić sobie w kontaktach z podopiecznymi (czas warsztatów 10 godzin – 2 dni)
b) osoba prowadząca kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej – temat kursu obejmował będzie m.in. następujące zagadnienia: bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, stany nagłe zagrożenia życia (czas kursu 7 godzin – 1 dzień)
c) osoba prowadząca szkolenie „Jak radzić sobie ze stresem" – temat kursu obejmował będzie m.in. następujące zagadnienia: wybrane metody radzenia sobie ze stresem, pogłębienie świadomości swego ciała, relaks, zastosowania tańca, jogi, masażu w radzeniu sobie ze stresem (czas szkolenia 16 godzin – 2 dni)
d) firma zapewniająca catering – obsługa cateringowa podczas szkoleń, przerwa kawowa i obiadowa (5 dni)

2. Wymagane dokumenty:
a) formularz oferty (załącznik do ogłoszenia)
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, udokumentowane doświadczenie,

3. Termin realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane pomiędzy marcem a czerwcem 2022, w wybranym przez zleceniodawcę terminie i miejscu.

4. Oferty należy składać do 24.02.2022 r. w zamkniętych kopertach:
1) osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych - michal.jankowiak@krzykosy.pl. 5.
Kryterium wybory oferty:
Cena – 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak


Ikona DOC Formularz oferty [68 KB]

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Luty 2022

Ikona PDF Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Luty 2022 [315 KB]

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Listopad 2021

Ikona PDF Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Listopad 2021 [317 KB]

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Październik 2021

Ikona PDF Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Październik 2021 [318 KB]

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Wrzesień 2021

Ikona PDF Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Wrzesień 2021 [319 KB]

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Sierpień 2021

Ikona PDF Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Sierpień 2021 [316 KB]

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Lipiec 2021

Ikona PDF Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Lipiec 2021 [555 KB]

Nabór na stanowisko: osoby prowadzącej zajęcia sportowe

Ikona DOC Nabór na stanowisko: osoby prowadzącej zajęcia sportowe [71 KB]

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Czerwiec 2021

Ikona PDF Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Czerwiec 2021 [380 KB]

Zawieszenie zajęć w ramach Klubu Seniora do odwołania

Skan informacji o zawieszeniu do odwołania zajęć w Klubie Seniora

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz rosnącym zagrożeniem koronawirusem, wszystkie zajęcia w ramach Klubu Seniora zostają zawieszone do odwołania.

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Krzykosach
/-/ mgr Michał Jankowiak

Harmonogram działań Klubu Seniora Gminy Krzykosy - Wrzesień 2020

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
 
 01.09

-
02.09

Pięczkowo
17:30 Zajęcia sportowe

Witowo
18:00 Warsztaty manualne

03.09

Sulęcinek
16:00 Zajęcia komputerowe

Pięczkowo
18:00 Warsztaty manualne

Krzykosy
18:00 Warsztat kosmetyczny
„Odkryj w sobie piękno zadbaj o swoją skórę"
18:00 Porady prawne

04.09

Wyjazd na basen
10:00 – 11:30

Pięczkowo
18:00 „Aromaty i smaki lata"

05.09

-
06.09

-
07.09

Pięczkowo
18:00 „Aloes właściwości lecznicze i
zastosowanie"

08.09

-
09.09

Pięczkowo
17:30 Zajęcia sportowe
10.09

Sulęcinek
16:00 Zajęcia komputerowe

Krzykosy
18:00 „Zapachowe tabliczki
sojowe"

11.09

Pięczkowo
15:30 Klub Rodziny

Sulęcinek
17:00 Zajęcia sportowe

12.09

-
13.09

-
14.09

Pięczkowo
15:00 Psycholog
16:00 Klub Rodziny

15.09

Murzynowo Leśne
17:30 Dietetyk
18:30 Warsztaty manualne
16.09

Pięczkowo
17:30 Zajęcia sportowe
17.09

Sulęcinek
16:00 Zajęcia komputerowe

Pięczkowo
18:00 „Kolorowe lampiony"

18.09

Sulęcinek
17:00 Zajęcia sportowe
18:00 Warsztaty manualne
19.09

-
20.09

-

21.09


Pięczkowo
18:00 Warsztaty kulinarne
„Owocowoczekoladowe doniczki"

22.09

Witowo
18:00 Warsztaty manualne
23.09

Pięczkowo
17:30 Zajęcia Sportowe

24.09

Sulęcinek
16:00 Zajęcia komputerowe

Pięczkowo
18:00 Spotkanie z tańcem

25.09

Sulęcinek
17:00 Zajęcia sportowe
18:00 Psycholog warsztaty
26.09

-
27.09

-
28.09

Pięczkowo
18:00 „Jabłka – owoce dla zdrowia i
urody"
29.09

Murzynowo Leśne
18:00 „Makrama – liście ze sznurka"
30.09

Pięczkowo
17:30 Zajęcia Sportowe
 

 

 Informacja

Nagłówek

Krzykosy, 12 marca 2020 r.

 

INFORMACJA

    W związku z zagrożeniem koronawirusem wszystkie zajęcia Klubu Seniora zaplanowane od 16 marca do 31 marca zostają odwołane.

 

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak       

 

Lista osób, które zostały wybrane do prowadzenia zajęć

Nagłówek

Krzykosy, 3 stycznia 2020 r.

 

Lista osób, które zostały wybrane do prowadzenia zajęć
w ramach działalności Klubu Seniora Gminy Krzykosy:

 • osoby prowadzące zajęcia manualne: Agnieszka Romanowska – Pawłowska, Maria Synowiec, Jerzy Wojciechowski,
 • osoby prowadzące zajęcia komputerowe: Dorota Pietrzyk, Tomasz Jankiewicz,
 • osoby prowadzące zajęcia sportowe: Agnieszka Chojnacka, Renata Dąbrowska – Niemier,
 • osoba prowadząca Klub Rodziny: Magdalena Kubicka,
 • psycholog: Julia Piekarska
 • radca prawny: Anna Stefanik


Jedynym kryterium wyboru była cena. Na pozostałe ogłoszenia nie wpłynęły żadne oferty.

 

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak       

 

Regulamin wypożyczalni sprzętu wspomagająco – pielęgnacyjnego

Nagłówek

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
WSPOMAGAJĄCO – PIELĘGNACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU
„GMINA KRZYKOSY WSPIERA LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ!".

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach z siedzibą w Krzykosach przy ul. Głównej 37 oświadcza, iż prowadzi Wypożyczalnię Sprzętu Wspomagająco – Pielęgnacyjnego, zwaną dalej „Wypożyczalnią".
 2. Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Krzykosy – uczestników projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!". Osoby korzystające z Wypożyczalni nazywane są „Wypożyczającym".
 3. Sprzęt Wspomagająco – Pielęgnacyjny stanowi własność Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach z siedzibą w Krzykosach przy ul. Głównej 39, zwanym dalej „Użyczającym". Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Nadzór nad Wypożyczalnią sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, przy współpracy z Koordynatorem projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!".


§2

ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

 1. Sprzęt oddaje się do używania nieodpłatnie Wypożyczającemu, który złoży pisemny wniosek.
 2. Sprzęt musi być używany zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Do wypożyczenia sprzętu uprawniona jest osoba pełnoletnia, okazująca się dokumentem tożsamości.
 4. Zapotrzebowanie na wypożyczenie określonego sprzętu składa się pisemnie na wniosku o wypożyczenie sprzętu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy Wypożyczalnią a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Treść umowy użyczenia jest zapisem jednolitych postanowień, praw oraz obustronnych obowiązków akceptowanych podpisem przez Wypożyczalnię i Wypożyczającego.
 7. Sprzęt może być wypożyczony maksymalnie na okres 6 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z wypożyczonego sprzętu, Wypożyczający zawiadamia Wypożyczalnię w terminie nie późniejszym niż określa to umowa użyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z wypożyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.
 9. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie do trzech dni od daty upływu okresu określonego w umowie. W przypadku nie dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, sposób postępowania jest identyczny, jak w przypadku, gdy sprzęt został zagubiony przez Wypożyczającego (zgodnie z pkt 2 w §3).


§3

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYPOŻYCZAJĄCEGO ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT

 1. Po zakończeniu użyczenia Wypożyczający obowiązany jest zwrócić sprzęt do Wypożyczalni w stanie nie pogorszonym.
 2. W razie zagubienia sprzętu, uszkodzenia lub celowego zniszczenia w okresie użyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy lub równowartości sprzętu w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.


§4

ZASADY EWIDENCJONOWANIA SPRZĘTU

 1. Dla każdego sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni założona jest „Karta Ewidencyjna Sprzętu" z jego numerem inwentarzowym i opisem stanu technicznego, zwana dalej „Kartą".
 2. Poza dokumentacją wymienioną w ust. 1 prowadzi się zbiorczą ewidencję posiadanego przez Wypożyczalnię sprzętu zawierającą w szczególności następujące dane: nazwa i numer katalogowy sprzętu, numer umowy, datę wypożyczenia, datę zwrotu, imię i nazwisko oraz adres Wypożyczającego, uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu, podpisy przedstawiciela Wypożyczalni i Wypożyczającego.


§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy użyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.
 2. Wypożyczalni przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Wypożyczającego oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu.
 3. W przypadku, gdy sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, właściwościami sprzętu lub instrukcją obsługi w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu, bądź też powierzeniem sprzętu osobie trzeciej bez zgody Wypożyczalni, może nastąpić rozwiązanie umowy za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i żądaniem zwrotu sprzętu.Załączniki:

Ikona PDF Załącznik nr 1 - Wykaz sprzętu [pdf]
Ikona DOC Załącznik nr 2 - Wniosek o wypożyczenie sprzętu [doc]
Ikona DOC Załącznik nr 3 - Umowa użyczenia [doc]

Rozeznanie cenowe - zakupu i dostawy artykułów spożywczych, środków czystości i środków higienicznych

Nagłówek

17 grudnia 2019 r.

GOO.366.KS.7.2019

Rozeznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

I. Zamawiający:

 • Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy, adres e-mail: michal.jankowiak@krzykosy.pl.


II. Ogłoszenie dotyczy zakupu i dostawy artykułów spożywczych, środków czystości i środków higienicznych na potrzeby projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!".
Kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze, 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety, 39830000-9 - Środki czyszczące

III. Termin wykonania dostawy: 02.01.2020 – 31.09.2021 r.

IV. Specyfikacja szczegółowa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków, przekąsek, napojów, środków czystości, środków higienicznych niezbędnych w trakcie działalności Klubu Seniora w Gminie Krzykosy. W razie potrzeby Zamawiający może żądać dostarczenie zakupów w wybrane miejsce na terenie gminy.
W trakcie umowy zakupione zostaną minimum raz na miesiąc:

 • kawa mielona 1 opakowanie
 • kawa ziarnista 1 opakowanie
 • cukier – 4 kg
 • mleko – 10 l
 • chleb – 80 bochenków
 • napoje, owoce, warzywa, ciasta, słodycze, wędliny, sery i inne artykuły spożywcze zgodnie z bieżącymi potrzebami
 • płyn do mycia naczyń – 2 szt.
 • płyn do mycia podłóg – 2 szt.
 • płyn do szyb – 1 szt.
 • chusteczki nawilżające – 10 opakowań
 • mydło – 3 szt.
 • gąbki/ściereczki kuchenne – 2 opakowania
 • ręczniki papierowe – 4 opakowania
 • papier toaletowy – 10 opakowań
 • inne niezbędne środki czystości zgodnie z bieżącymi potrzebami


Zamawiający będzie także 6 razy na kwartał zlecał przygotowanie zestawów dla osób wyjeżdżających na basen, do kina i teatru. Zestaw (napój i mała przekąska) dla 42 osób.

V. Termin przesłania oferty:

 • 27 grudnia 2019 – oferty (wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach: osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

VI. Kryterium wyboru oferty:

 • cena brutto za zestaw produktów – waga 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak    Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc]


Ikona PDF  Protokół: Rozezanie cenowe [364 KB]

Protokół - nieregularny transport osób

Nagłówek

17 grudnia 2019 r.

GOO.366.KS.3.2019

Protokół

Rozeznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

I. Zamawiający:

 • Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy.


II. Ogłoszenie dotyczy usługi transportowej związanej z działalnością Klubu Seniora w Gminie Krzykosy

Ogłoszenie pojawiło się na stronie internetowej: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • przekazano 4 firmom


III. Na ogłoszenie odpowiedziały trzy firmy:

 • P.W. Lewandowski Artur, ul. Żeromskiego 4, Środa Wlkp. – oferta: 4,85 zł brutto za 1 km
 • Przewozy Autokarowe Sylwester Spychała, ul. Długa 58, Sulęcin- oferta 4,00 zł brutto za 1 km
 • Usługi Transportowe Wojciech Gabała, ul. Prądzyńskiego 73, Środa Wlkp – oferta 5,00 zł brutto za 1 km.


IV.
Wybrano ofertę firmy Przewozy Autokarowe Sylwester Spychała, Sulęcin, ul. Długa 58.

Cena brutto – 100 punktów.

V. Umowa zostanie podpisana po 1 stycznia 2020 roku.

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak       

Nabór na stanowiska

W związku z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!"
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza
NABÓR NA STANOWISKA:
- osoby prowadzącej zajęcia sportowe
- osoby prowadzącej zajęcia komputerowe
- osoby prowadzącej zajęcia manualne
- osoby prowadzącej Klub Rodziny

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 16.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  - kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w prowadzeniu określonych zajęć
  Wymagania dodatkowe:
  - Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  - Prawo jazdy kat. B

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - osoba prowadząca zajęcia sportowe – prowadzenie zajęć sportowych z seniorami 8h miesięcznie
  - osoba prowadząca zajęcia komputerowe – prowadzenie zajęć komputerowych dla dwóch grup – 4 h miesięcznie (sprzęt udostępnia zleceniodawca)
  - osoba prowadzącej zajęcia manualne – prowadzenie zajęć manualnych dla dwóch grup 8 h miesięcznie (materiały udostępnia zleceniodawca), planowane zajęcia: ogrodnicze, kosmetyczne, kulinarne, plastyczne, praca z tkaninami, praca z gliną, decoupage, plecionkarstwo, filcowanie, ozdoby z wstążki, szycie, tkanie, haftowanie, szydełkowanie, sitodruk, technika pergaminowa, sutasz, scrapbooking, quilling, makrama.
  - osoba prowadząca Klub Rodziny – prowadzenie klubu rodziny 10 h miesięcznie

 3. Wymagane dokumenty:
  a) formularz oferty (załącznik do ogłoszenia)
  b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu określonych zajęć,
  c) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 4. Wymiar i charakter zatrudnienia:
  Wszystkie osoby zostaną zatrudnione na umowę zlecenie na okres od 1 stycznia 2020 do 30 września 2021, ilość godzin zależna od realizowanych zajęć.
  Dokładny czas i miejsce realizacji zlecenia zostanie ustalony przy podpisaniu umowy.
  Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Oferty należy składać do 16.12.2019 r. w zamkniętych kopertach:
  1) osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

 6. Kryterium wybory oferty:
  Cena - 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/
-/ Michał Jankowiak    Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc]

Rozeznanie cenowe - nieregularny transport osób

Nagłówek

5 grudnia 2019 r.

GOO.366.KS.3.2019

Rozeznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

I. Zamawiający:
- Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy, adres e-mail: michal.jankowiak@krzykosy.pl.

II. Ogłoszenie dotyczy usługi transportowej związanej z działalnością Klubu Seniora w Gminie Krzykosy
Kod CPV: 60140000-1 – nieregularny transport osób

III. Termin wykonania usługi: 07.01.2020 – 30.09.2021 r.

IV. Specyfikacja szczegółowa:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz autobusem posiadającym minimum 45 miejsc siedzących członków Klubu Seniora w wyznaczone przez Zamawiającego miejsca, o wyznaczonym terminie:
- miesięcznie – kursy na terenie Gminy Krzykosy – 600 km
- dodatkowo 6 wyjazdów na kwartał na trasach o łącznej długości – 350 km
- terminy i trasy transportu będą ustalane na bieżąco i będą uzależnione od zajęć i spotkań organizowanych w ramach działalności Klubu Seniora

V. Termin przesłania oferty:
- 16 grudnia 2019 – oferty (wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach: osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

VI. Kryterium wyboru oferty:
- cena brutto za 1 km – waga 100%Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc] 

Nabór na stanowiska

W związku z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność!"
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza

NABÓR NA STANOWISKA:
- psycholog
- dietetyk
- pielęgniarka/pielęgniarz
- ratownik medyczny
- radca prawny

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 16.12.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  - Wykształcenie: potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  Wymagania dodatkowe:
  - Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  - Prawo jazdy kat. B

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - psycholog – poradnictwo specjalistyczne w ramach Klubu Seniora, Klubu Rodziny oraz w ramach wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych,
  - dietetyk – spotkania w ramach Klubu Seniora,
  - pielęgniarka/pielęgniarz – usługi w ramach Klubu Seniora, prowadzenie warsztatów zabiegów pielęgnacyjnych,
  - ratownik medyczny – prowadzenie kursu podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej,
  - radca prawny – poradnictwo specjalistyczne w ramach Klubu Rodziny

 3. Wymagane dokumenty:
  a) formularz oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy,
  c) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 4. Wymiar i charakter zatrudnienia:
  - psycholog - umowa zlecenie – 12 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku,
  - dietetyk – umowa zlecenie – 2 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku,
  - pielęgniarka/pielęgniarz – umowa zlecenie – 5 h miesięcznie okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku + kurs „Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych" – 10 h w roku 2020,
  - ratownik medyczny – umowa zlecenie – kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej 7 h – w roku 2020,
  - radca prawny – umowa zlecenie – 2 h miesięcznie - okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku.

  Dokładny czas realizacji zlecenia zostanie ustalony przy podpisaniu umowy.
  Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Oferty należy składać do 16.12.2019 r. w zamkniętych kopertach:
  1) osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Wyjaśnień udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych, tel. 612851514 w. 126 lub michal.jankowiak@krzykosy.pl.

 6. Kryterium wybory oferty:
  Cena - 100%

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak       Załączniki:

Ikona PDF Formularz oferty [pdf]
Ikona DOC Formularz oferty [doc]

Załączniki

Osoby chcące przystąpić do projektu powinny wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie. Dokumenty można składać w Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach (budynek szkoły) lub w sekretariacie Urzędu Gminy.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 612851514 wew. 126

Doc Formularz rekrutacyjny [doc]
Doc Oświadczenie uczestnika projektu [doc]

Nabór na stanowisko: ''Lider Klubu Seniora''

Nagłówek

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza
NABÓR NA STANOWISKO:
''LIDER KLUBU SENIORA''
(STANOWISKO NIEURZĘDNICZE)

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.10.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie: minimum średnie
  • Ukończony kurs „Opiekun osoby starszej"

 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność pracy z osobami starszymi
  • Dodatkowe kursy przydatne w pracy z osobami starszymi
  • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć, zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć. itp. aktywna integracja uczestników klubu seniora, prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu seniora, organizacja wyjazdów integracyjnych, uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych, pobudzanie aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja spotkań integracyjnych, oraz inne czynności ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność".

 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)- własnoręcznie podpisany
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekuna Klubu Seniora
  • koncepcja pracy Klubu Seniora (max. 2 strony A4)

 5. Wymiar i charakter zatrudnienia: umowa zlecenie – 80 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021roku. Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Umowa zostanie podpisana wyłącznie w przypadku otrzymania dotacji.

 6. Oferty należy składać do 31.10.2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko LIDER KLUBU SENIORA"
  • osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

 7. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała kandydatów na podstawie poniższej punktacji:
  • wykształcenie 0-3 pkt
  • doświadczenie w pracy z osobami starszymi 0-3 pkt
  • doświadczenie w organizacji imprez, spotkań, warsztatów 0-3 pkt
  • koncepcja pracy Klubu Seniora 0-3 pkt
  • dodatkowe kursy i umiejętności 0-3 pkt
  • wysokość wynagrodzenia 0-3 pkt.

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak      


Ikona PDF Protokół komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia "LIDERA KLUBU SENIORA" [331 KB]