WAŻNE!

Kolej Dużych Prędkości

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach - program kolejowy CPK

Ikona PPT Prezentacja dotycząca budowy linii Kolei Dużych Prędkości  Warszawa - Łódź - Sieradz – Wrocław/Poznań, odcinek Książ Wielkopolski - Poznań [8,57 MB]

Plany orientacyjne korytarzy

Plan orientacyjny - Gmina Krzykosy

Plan orientacyjny

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach - uwagi

Ikona DOC Kwestionariusz do przekazania uwag [37 KB]