Kolej Dużych Prędkości

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców - Centralny Port Komunikacyjny - Studium dla linii Kolei Dużych Prędkości Sieradz-Poznań

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla budowy linii kolejowej nr 85

Więcej informacji pod adresem: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-sieradz-kalisz-pleszew-poznan

Orientacyjne przebiegi linii kolejowej

Orientacyjne przebiegi linii kolejowej

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach - program kolejowy CPK

Ikona PPT Prezentacja dotycząca budowy linii Kolei Dużych Prędkości  Warszawa - Łódź - Sieradz – Wrocław/Poznań, odcinek Książ Wielkopolski - Poznań [8,57 MB]

Plany orientacyjne korytarzy

Plan orientacyjny - Gmina Krzykosy

Plan orientacyjny

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach - uwagi

Ikona DOC Kwestionariusz do przekazania uwag [37 KB]