WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Łowiectwo

Koło Łowieckie Nr 77 "JELEŃ" w Nowym Mieście n/W: Polowania zbiorowe 2020/2021 - listopad 2020 - styczeń 2021

Ikona PDF Polowania zbiorowe 2020/2021 [254 KB]

 

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowania zbiorowe 2020/2021 - grudzień 2020 - styczeń 2021

Ikona PDF Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 dla koła 71 Szarak ZO Poznań [566 KB]

Koło Łowieckie Nr 66 "KNIEJA" w Czeszewie: Polowania zbiorowe 2020/2021 - listopad 2020 - styczeń 2021

Ikona PDF Plan polowań zbiorowych [592 KB]

 

Koło Łowieckie Nr 72 "ZDRÓJ" w Zaniemyślu: Polowania zbiorowe - październik 2020 - styczeń 2021

Ikona PDF Terminarz polowań zbiorowych [346 KB]

 

Koło Łowieckie Nr 66 "KNIEJA" w Czeszewie: Dodatkowy plan polowań 2019/2020

Ikona PDF Dodatkowy plan polowań - sezon łowiecki 2019/2020 [pdf]

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Koretka Planu Polowań Zbiorowych w sezonie 2019/20

Korekta Planu Polowań Zbiorowych w sezonie 2019/20

Koło Łowieckie Nr 66 "KNIEJA" w Czeszewie: Dodatkowy plan polowań 2019/2020

Ikona PDF Dodatkowy plan polowań - sezon łowiecki 2019/2020 [pdf]

Koło Łowieckie Nr 77 "JELEŃ" w Nowym Mieście n/W: Aneks do polowań zbiorowych 2019/2020

Murzynówko dn 26.11.2019

Koło Łowieckie
"Jeleń" nr 77
Nowe Miasto n/Wartą

  Urząd Gminy
Krzykosy
 


    Zarząd Koła Łowieckiego "Jeleń" nr 77 w Nowym Mieście n/Wartą informuje, że w związku z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem ASF informuje Urząd Gminy Krzykosy o rozszerzeniu terytorium zgłoszonych polowań zbiorowych:
    Polowanie zgłoszone na dzień 29.11.2019 na terenie Małoszek i Murzynowa Leśnego zostanie rozszerzone o miejscowości Murzynowiec Leśny, Sulęcinek, Krzykosy, Lubrze, Przymiarki Sołeckie.
     Polowanie zgłoszone na dzień 30.11.2019 na terenie Murzynówko, Bronisław zostanie rozszerzone o miejscowości Wiosna, Wygranka, Witowo, Pięczkowo, Miąskowo.

Darz Bór,     

Sekretarz     
/-/ Piotr Narolski

Koło Łowieckie Nr 66 "KNIEJA" w Czeszewie: Polowania zbiorowe 2019/2020

Plan polowań zbiorowych 2019-20

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowania zbiorowe 2019/2020

Środa Wlkp., 21.10.2019


Z A W I A D O M I E N I E


    Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, oraz art. 42ab. Ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r., Zarząd Koła Łowieckiego Nr 71 „S Z A R A K„ w Środzie Wlkp., jako dzierżawca obwodów łowieckich nr 309, 312, 313 i 314 w trosce o bezpieczeństwo osób i mienia uprzejmie zawiadamia o terminach polowań zbiorowych, które odbędą się zgodnie z załączonym kalendarzem.

Za Zarząd          
Łowczy            
ARKADIUSZ STĘPIEŃ

Załącznik:
Portable Document Format Kalendarz polowań zbiorowych 2019/2020 [pdf]

Do wiadomości :
- Gmina Dominowo
- Gmina Nekla
- Gmina Krzykosy
- Gmina Zaniemyśl
- Gmina Miłosław
- Gmina Kórnik

Koło Łowieckie Nr 77 "JELEŃ" w Nowym Mieście n/W: Polowania zbiorowe 2019/2020

Nowe Miasto n/W dn 30.09.2019 r.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2019/2020
KOŁO ŁOWIECKIE ''JELEŃ'' nr 77 w NOWYM MIEŚCIE n/WARTĄ
W OBWODACH ŁOWIECKICH nr 315 i 410 woj WIELKOPOLSKIE 

Lp.  Data polowania  Godzina  Miejsce zbiórki  Teren polowania  Obwód łowiecki  Rodzaj zwierzyny  Prowadzący polowanie  Uwagi 
3 XI 2019
niedziela 
8.00  Murzynówko
''Gawra''
 Granica
Wiosna
Murzynówko
 315 płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
M.Becela
 
9 XI 2019
sobota 
8.00   Klęka
k/stawu
Klęka
Radliniec 
410  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
R.Matuszak 
 
16 XI 2019
sobota 
8.00   Leśniczówka
Brzozowiec
Brzozowiec
Lubrze 
315  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
M.Mańkowski 
 
21 XI 2019  8.00   Leśniczówka
"Piekło"
 Małoszki 315  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
M.Becela 
 
23 XI 2019  8.00   Murzynówko
''Gawra"
Murzynówko
Bronisław 
315  płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
R.Musiołowski
 
29 XI 2019  8.00  Leśniczówka
''Piekło" 
Małoszki
Murzynowo
Leśne 
315  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
M.Becela 
 
30 XI 2019  8.00   Murzynówko
''Gawra'
 Murzynówko
Bronisław
315  płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
R.Musiołowski 
 
 8 XII 2019
niedziela
8.00  Klęka
k/stawu 
Klęka
Radliniec 
410  płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
J.Żakowski 
 
 14 XII 2019
sobota
z ambon
8.00   Leśniczówka
''Piekło''
Małoszki  315   płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
P.Narolski 
 Zgłoszenia do 10 XII
506 207 634
10   22 XII 2019
niedziela
wigilijne
8.00   Murzynówko
''Gawra''
Granica
Wiosna
Murzynówko 
315   płowa
czarna
drapieżniki 
Kol.
R.Matuszak 
 
11   28 XII 2019
sobota
z ambon
8.00  Murzynówko
''Gawra'' 
 Murzynówko 315   płowa
czarna
drapieżniki 
  Kol.
R.Musiołowski
Zgłoszenia do 24 XII
606 759 241 
12  4 I 2020
sobota 
8.00  Leśniczówka
''Piekło'' 
 Małoszki 315   płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
P.Narolski 
 
13   11.01.2020
sobota
8.00  Murzynówko
''Gawra'' 
 Bronisław
Murzynówko
315   płowa
czarna
drapieżniki 
 Kol.
R.Musiołowski 
 

Koło Łowieckie Nr 72 "ZDRÓJ" w Zaniemyślu: Polowania zbiorowe 2019/2020

Polowania zbiorowe 2019

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Plan polowań

Portable Document Format Plan polowań zbiorowych 2019 - 2020 [pdf]

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Zgłoszenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Środa Wlkp., 22.04.2019r.

 

NADLEŚNICTWA I GMINY NA          
TERENIE DZIERŻAWIONYM PRZEZ
KOŁO ŁOWIECKIE NR 71 „SZARAK"

 

dot. Zgłoszenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

    Zarząd Koła Łowieckiego Nr 71 „Szarak" w Środzie Wlkp., informuje, że od 1 maja br. obwodach łowieckich nr 309, 312, 313 oraz 314 zgodnie z art. 42b ust. 1 Prawa łowieckiego prowadzona będzie elektroniczna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 42b ust. 1d Prawa łowieckiego Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Dane te będą udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanego.

Z myśliwskim pozdrowieniem "DARZ BÓR" - Za Zarząd Koła:

ŁOWCZY       
Arkadiusz Stępień

Do wiadomości:
1. Nadleśnictwo Czerniejewo
2. Nadleśnictwo Jarocin
3. Nadleśnictwo Babki
4. Urząd Miasta Środa Wlkp.
5. Gmina Dominowo
6. Gmina Nekla
7. Gmina Krzykosy
8. Gmina Zaniemyśl
9. Gmina Miłosław
10. Gmina Kórnik

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe - styczeń 2019 (1)

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe - styczeń 2019 (2)

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe i informacja o rezygnacji z funkcji łowczego

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe i informacja o rezygnacji z funkcji łowczego

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowania dodatkowe

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowanie dodatkowe

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Koło Łowieckie Nr 72 "ZDRÓJ" w Zaniemyślu: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Koło Łowieckie Nr 77 "JELEŃ" w Nowym Mieście n/W: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Miejsca przechowywania książki polowań na terenie Gminy Krzykosy:

Obwód nr 316 Koło Łowieckie nr 72 „Zdrój" Zaniemyśl: Lubonieczek, ul. Wspólna 51, 63-020 Zaniemyśl

Obwód nr 315 Koło Łowieckie nr 77 „Jeleń" Nowe Miasto nad Wartą: Leśniczówka w Murzynówku, Murzynówko 9, 63-023 Sulęcinek

Obwód nr 305 Koło Łowieckie nr 86 „Sokół" w Poznaniu: Kozubiec Osada Myśliwska

Obwód nr 314 Koło Łowieckie nr 71 „Szarak" Środa Wielkopolska: Środa Wielkopolska, ul. Kościuszki 45, 63-000 Środa Wielkopolska