Jesteś tutaj:   

Łowiectwo

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Plan polowań

Portable Document Format Plan polowań zbiorowych 2019 - 2020 [pdf]

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Zgłoszenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Środa Wlkp., 22.04.2019r.

 

NADLEŚNICTWA I GMINY NA          
TERENIE DZIERŻAWIONYM PRZEZ
KOŁO ŁOWIECKIE NR 71 „SZARAK"

 

dot. Zgłoszenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

    Zarząd Koła Łowieckiego Nr 71 „Szarak" w Środzie Wlkp., informuje, że od 1 maja br. obwodach łowieckich nr 309, 312, 313 oraz 314 zgodnie z art. 42b ust. 1 Prawa łowieckiego prowadzona będzie elektroniczna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 42b ust. 1d Prawa łowieckiego Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Dane te będą udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanego.

Z myśliwskim pozdrowieniem "DARZ BÓR" - Za Zarząd Koła:

ŁOWCZY       
Arkadiusz Stępień

Do wiadomości:
1. Nadleśnictwo Czerniejewo
2. Nadleśnictwo Jarocin
3. Nadleśnictwo Babki
4. Urząd Miasta Środa Wlkp.
5. Gmina Dominowo
6. Gmina Nekla
7. Gmina Krzykosy
8. Gmina Zaniemyśl
9. Gmina Miłosław
10. Gmina Kórnik

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe - styczeń 2019 (1)

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe - styczeń 2019 (2)

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe i informacja o rezygnacji z funkcji łowczego

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 86 "SOKÓŁ" w Poznaniu: Polowania zbiorowe i informacja o rezygnacji z funkcji łowczego

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowania dodatkowe

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowanie dodatkowe

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Koło Łowieckie Nr 71 "SZARAK" w Środzie Wielkopolskiej: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Koło Łowieckie Nr 72 "ZDRÓJ" w Zaniemyślu: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Koło Łowieckie Nr 77 "JELEŃ" w Nowym Mieście n/W: Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Polowania zbiorowe - styczeń 2019

Miejsca przechowywania książki polowań na terenie Gminy Krzykosy:

Obwód nr 316 Koło Łowieckie nr 72 „Zdrój" Zaniemyśl: Lubonieczek, ul. Wspólna 51, 63-020 Zaniemyśl

Obwód nr 315 Koło Łowieckie nr 77 „Jeleń" Nowe Miasto nad Wartą: Leśniczówka w Murzynówku, Murzynówko 9, 63-023 Sulęcinek

Obwód nr 305 Koło Łowieckie nr 86 „Sokół" w Poznaniu: Kozubiec Osada Myśliwska

Obwód nr 314 Koło Łowieckie nr 71 „Szarak" Środa Wielkopolska: Środa Wielkopolska, ul. Kościuszki 45, 63-000 Środa Wielkopolska