WAŻNE!

Dzierżawa nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Wiosna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 243/2018
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 02 października 2018 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej
stanowiącej własność Gminy Krzykosy
 
 
Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Wiosna,
obręb Miąskowo
 
Oznaczenie
nieruchomości 
miejscowość Wiosna obręb Miąskowo
Działka nr 46
PO1D/00023285/0 
Powierzchnia  24,0420 ha całkowity obszar działki
3,2620 ha obszar wydzierżawiany
Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako zieleń naturalna (ZN), lasy (ZL), oraz rola (R).
Opis
nieruchomości 
Działka na większości terenu stanowi użytki zielone, otoczona lasami.
W pobliżu pojedyncza zabudowa zagrodowa. Dojazd do działki drogą
o nawierzchni ziemnej.
Forma zbycia  Dzierżawa na okres 3 lat
Wysokość czynszu
z tytułu dzierżawy
Cenę przyjmuje się 5 q/żyta z 1 ha rocznie na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za każdy rok.
Wysokość czynszu będzie aktualizowana co roku po ukazaniu się komunikatu przez okres trwania umowy.
Termin wnoszenia
czynszu 
Jednorazowo do 15 listopada danego roku obowiązywania umowy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec - dz. 447

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 223                    
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 kwietnia 2018 r.  
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości            
gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy  

 

WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec
 
 Oznaczenie
 nieruchomości
Solec
Działka nr 447
KW PO1D/00022416/1
 Powierzchnia 435 m2 całkowita powierzchnia działki
481 m2 wydzierżawiana powierzchnia działki
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 447 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako tereny zabudowy usługowej (symb. graf. U)
Całkowity obszar działki 435 m2
Wydzierżawiony zostaje obszar 148 m2
 Opis
 nieruchomości
 Działkę stanowi teren przeznaczony pod zabudowę usługową, parking.
 Forma zbycia  Dzierżawa na okres 3 lat
 Wysokość
 czynszu z tytułu
 dzierżawy
 Czynsz wynosi 900 zł. netto rocznie
 Termin
 wnoszenia
 czynszu
 Czynsz wnoszony jednorazowo do 31 maja każdego roku trwania umowy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 219                 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2018 r.  
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości          
gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy

 

WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec
 
 Oznaczenie
 nieruchomości
Solec
Działka nr 178/3
KW PO1D/00022416/1
 Powierzchnia 1578 m2 całkowita powierzchnia działki
1 m2 wydzierżawiana powierzchnia działki
 Przeznaczenie
 nieruchomości
 i sposób jej
 zagospodarowania
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 178/3 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako tereny urządzeń komunikacji samochodowej i zabudowy usługowej (KS/U).
Całkowity obszar działki 1578 m2
Wydzierżawiony zostaje obszar 1 m2
 Opis
 nieruchomości
Działkę stanowi teren przeznaczony pod zabudowę usługową, parking.
 Forma zbycia Dzierżawa na okres 3 lat
 Wysokość
 czynszu z tytułu
 dzierżawy
Czynsz wynosi 300 zł. rocznie
 Termin
 wnoszenia
 czynszu
Czynsz wnoszony jednorazowo do 30 kwietnia każdego roku trwania umowy