WAŻNE!

Sprzedaż nieruchomości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2017

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2017
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Krzykosy

 

WYKAZ
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na odrębną własność położonych 
w Krzykosach
 
 
Księga Wieczysta PO1D/00023284/3
Numer Działki 523/6
Lokal mieszkalny
nr
 1  2  3  4  5
Powierzchnia (m2)  43,25  38,08  47,07  51,85  89,88
Pomieszczenie przynależne (m2)  10,78  4,54  13,18  11,14  19,03
Ułamkowy udział
w gruncie
 0,1643  0,1296  0,1833  0,1916  0,3312
Cena
nieruchomości (zł)
 51 075,00  41 100,00  55 586,00  61 230,00  101 140,00
Udzielona
bonifikata (80% wart. nieruch.)
 40 860,00  32 880,00  44 468,80  48 984,00  80 912,00
Położenie Krzykosy, obręb Krzykosy
Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania
Działka o powierzchni 881 m2, na której znajduje się budynek z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do sprzedaży, położona przy ul. Głównej 2/4 w Krzykosach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. (ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2017 r., nr 58, poz. 1526) stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symb. graf. MN).
Opis
nieruchomości
Lokale mieszkalne


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2017

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2017
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Krzykosy

 

WYKAZ
lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na odrębną własność położonych 
w Krzykosach
 
 
Księga Wieczysta PO1D/00023284/3
Numer Działki 523/4
Lokal mieszkalny
nr
 1  2  3  4
Powierzchnia (m2)  15,90  16,01  14,96  36,63
Ułamkowy udział
w gruncie
 0,1904  0,1917  17,92  0,4387
Cena
nieruchomości (zł)
 4 515,00  4 547,00  4 248,00  10 420
Położenie Krzykosy, obręb Krzykosy
Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania
Działka o powierzchni 428 m2, na której znajduje się budynek gospodarczy z lokalami użytkowymi przeznaczonymi do sprzedaży, położona przy ul. Głównej 2/4 w Krzykosach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. (ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2017 r., nr 58, poz. 1526) stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symb. graf. MN).
Opis
nieruchomości
Lokale użytkowe, pomieszczenia gospodarcze


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.