WAŻNE!

Sprzedaż nieruchomości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2017

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2017
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność gminy Krzykosy

 

WYKAZ
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na odrębną własność położonych 
w Krzykosach
 
 
Księga Wieczysta PO1D/00023284/3
Numer Działki 523/6
Lokal mieszkalny
nr
 1  2  3  4  5
Powierzchnia (m2)  43,25  38,08  47,07  51,85  89,88
Pomieszczenie przynależne (m2)  10,78  4,54  13,18  11,14  19,03
Ułamkowy udział
w gruncie
 0,1643  0,1296  0,1833  0,1916  0,3312
Cena
nieruchomości (zł)
 51 075,00  41 100,00  55 586,00  61 230,00  101 140,00
Udzielona
bonifikata (80% wart. nieruch.)
 40 860,00  32 880,00  44 468,80  48 984,00  80 912,00
Położenie Krzykosy, obręb Krzykosy
Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania
Działka o powierzchni 881 m2, na której znajduje się budynek z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do sprzedaży, położona przy ul. Głównej 2/4 w Krzykosach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. (ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2017 r., nr 58, poz. 1526) stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symb. graf. MN).
Opis
nieruchomości
Lokale mieszkalne


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.