WAŻNE!

Odnawialne źródła energii

Koszt instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców

Moc instalacji
w kWp
lub zestaw kolektorów 
Cena netto
jednostkowa 
Stawka
VAT 
Wartość
podatku VAT 
Cena jednostkowa
brutto 
KOSZT MIESZKAŃCA  
Wkład własny
15% kwoty netto 
VAT  RAZEM 
8 733,00 zł  8%  698,64 zł  9 431,64 zł  1 309,95 zł  698,64 zł  2 008,59 zł 
11 756,00 zł  8%  940,48 zł  12 696,48 zł  1 763,40 zł  940,48 zł  2 703,88 zł 
15 660,00 zł  8%  1 252,80 zł  16 912,80 zł  2 349,00 zł  1 252,80 zł  3 601,80 zł 
19 466,00 zł  8%  1 557,28 zł  21 023,28 zł  2 919,90 zł  1 557,28 zł  4 477,18 zł 

Informacja o unieważnieniu czynności badania i wyboru najkorzystniejszej oferty

Ikona PDF Informacja o unieważnieniu czynności badania i wyboru najkorzystniejszej oferty dot. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy [359 KB]

Ogłoszenie przetargu i Informacja o unieważnieniu czynności badania i wyboru oferty

Ogłoszenie przetargu i informacja o unieważnieniu czynności badania i wyboru oferty dostępne są pod adresem: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

Informacja o podpisaniu umowy na montaż kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa na montaż kolektorów słonecznych.
W postępowaniu przetargowym wybrana została firma Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.K. Kordowice 12, 95-200 Pabianice.
Za nadzór prac z ramienia gminy odpowiadać będzie firma Semper Power Sp. z o o. ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn – koordynator Krzysztof Lipka.

Wykonawca planuje rozpocząć wizje lokalne w styczniu 2021 r. Natomiast rozpoczęcie montażu kolektorów słonecznych planowane jest od kwietnia 2021 r.

W związku z realizacją zadania informujemy, że Państwa dane osobowe (imię nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy) przekazane zostaną firmie Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.K, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino, jak również firmie Semper Power Sp. z o o. ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn.
Podstawą przekazania danych będzie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Gmina Kleszczewo a wskazanymi wyżej firmami.
Osoby wydelegowane z ramienia Wykonawcy do przeprowadzenia wizji lokalnych posiadać będą upoważnienia wystawione przez Wójta Gminy Krzykosy. Z uwagi na zdarzające się oszustwa i podszywanie się pod Wykonawców informuję, że w razie jakichkolwiek wątpliwości macie Państwo prawo wylegitymować osoby przeprowadzające wizje.

Jednocześnie w związku z panującą sytuacją epidemiologiczne, w sytuacji jeśli przebywać będziecie Państwo na kwarantannie lub w izolacji, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Wykonawcę zadania.
Niestety pomimo, że są to prace na dachu, Wykonawca w takiej sytuacji nie ma prawa wykonywać montażu instalacji.

Poniżej koszt montażu dla poszczególnych mocy instalacji kWp (moc wynika z Umowy zawartej między Państwem a gminą)

       

KOSZT MIESZKAŃCA

Moc instalacji w kWp lub zestaw kolektorów

Cena jednostkowa netto

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto

Wkład mieszkańca 15%

podatek VAT

RAZEM

2 kolektory, zbiornik 300 litrów (250 wg umowy)

8 714,00

8%

9 411,12

1 307,10

697,12

2 004,22

3 kolektory, zbiornik 400 litrów (350 wg umowy)

10 121,00

8%

10 930,68

1 518,15

809,68

2 327,83

Informacja o niepodpisaniu umowy z firmą JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła na montaż ogniw fotowoltaicznych

Informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 01.12.2020 nie doszło do podpisania umowy z firmą JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła na montaż ogniw fotowoltaicznych.
Dwie z firm biorących udział w postępowaniu przetargowym złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej kwestionując wybór najkorzystniejszej oferty.
W zaistniałej sytuacji zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający musiał odstąpić od podpisania umowy.
W przypadku przychylenia się do zarzutów wskazanych w odwołaniach dokonamy ponownej oceny postępowania.
O wynikach oceny i po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą zostaną Państwo poinformowani.

Informacja z otwarcia ofert

Ikona PDF Dostawa i montaż kolektorów słonecznych [356 KB]
Ikona PDF Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych [360 KB]

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2021 roku

Ikona PDF Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2021 roku [508 KB]

Ogłoszenie przetargów na dostawę i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i gruntowych pomp ciepła

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy:
https://bip.kleszczewo.pl/?a=8483

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy:
https://bip.kleszczewo.pl/?a=8482

Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy:
https://bip.kleszczewo.pl/?a=8470

Informacja o lokalizacji paneli

Ikona DOC Informacja o lokalizacji paneli [28 KB]

 

Informacja

W związku z licznymi pytaniami do przetargu oraz istotnymi zmianami w szczegółowym opisie zamówienia związanymi z możliwością montażu paneli posiadających lepsze parametry termin otwarcia ofert został przełożony na dzień 9 lipca 2020 r.

Pozostałe informację dostępne są na stronie Gminy Kleszczewo.
Adres: https://bip.kleszczewo.pl/?a=8317

Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

https://bip.kleszczewo.pl/?a=8352

Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy: https://bip.kleszczewo.pl/?a=8272

Wydłużenie terminu realizacji projektu

Ikona PDF Wydłużenie terminu realizacji projektu [2,46 MB]

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest pod adresem: https://bip.kleszczewo.pl/?a=8317

Nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Krzykosy zainteresowanych udziałem w projekcie pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" polegającym na montażu instalacji systemów OZE tj.: kolektorów słonecznych o możliwości składania deklaracji przystąpienia do projektu w ramach naboru uzupełniającego.

Nabór ankiet mieszkańców dotyczy instalacji, którymi gmina dysponuje na skutek rezygnacji z udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników projektu. Nabór ankiet prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania listy – Zestawienia instalacji. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność złożenia ankiet.

Deklaracje wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Druki deklaracji oraz umowy są dostępne na stronie internetowej Gminy Krzykosy (http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip.html) w zakładce Ochrona Środowiska Odnawialne Źródła Energii. Więcej informacji na temat naboru udziela Daria Skowrońska, tel.61 28 515 14 wew. 131.

UWAGA!!!
BRAK WOLNYCH MIEJSC W NABORZE NA POMPY CIEPŁA I PANELE FOTOWOLTAICZNE

Umowy dotyczące warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii

Panele fotowoltaiczne
Doc 
Fotowoltaika 8% 3 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 8% 4 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 8% 5 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 23% 3 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 23% 4 kW [docx]
Doc Fotowoltaika 23% 5 kW [docx]

Kolektory słoneczne
Doc Solary 8% 250 [docx]
Doc Solary 8% 350 [docx]
Doc Solary 23% 250 [docx]
Doc Solary 23% 350 [docx]

Gruntowe pompy ciepła
Doc Pompa ciepła 8% [docx]

Deklaracja mieszkańca

Doc Deklaracja mieszkańca - fotowoltaika [doc]
Doc Deklaracja mieszkańca - gruntowa pompa ciepła [doc]
Doc Deklaracja mieszkańca - kolektory słoneczne [doc]