WAŻNE!

Regulaminy i inne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzykosy

Załączone dokumenty:
Portable Document Format Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków [pdf]

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy.

   

Załączone dokumenty:

 

Wymagania dla przedsiębiorcy

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

   

Załączone dokumenty: