WAŻNE!

Wykaz podmiotów, które posiadają zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Wykaz podmiotów, które posiadają zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych z terenu Gminy Krzykosy

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys