WAŻNE!

Podział środków na realizację zadań publicznych