Plany pracy Komisji

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY KRZYKOSY NA 2015 rok

1. Realizacja funduszy sołeckich za 2014 rok.

 

2. Kontrola kosztów utrzymania sprzętu posiadanego przez Gminę .

 

3. Wykonanie budżetu za 2014 rok

 

4. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2014 rok.

 

5. Kontrola utrzymania mieszkań komunalnych, oraz ściąganie zobowiązań.

 

6. Kontrola budżetu na ochronę przeciwpożarową .

 

7. Kontrola budżetu Gminnego Ośrodka Kultury.

 

8. Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku.

 

9.  Kontrola wpłat za energię i gaz w świetlicach oraz wykorzystanie świetlic.

 

10. Kontrola budżetu zespołu szkół w Pięczkowie.

 

11. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

Wszystkie inne kontrole zlecone przez Radę Gminy.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Teofil Grewling