Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy - kadencja 2014-2018

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy:

  • Krzysztof Jankowiak

 

Z-ca Przewodniczącego:

  • Michał Grochowski

 

Przewodniczący Rady Gminy - kadencja 2010-2014

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy:

  • Wiesław Zając

 

Z-ca Przewodniczącego:

  • Michał Grochowski

 

Przewodniczący Rady Gminy - kadencja 2006-2010

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy:

  • Wiesław Zając

 

Z-ca Przewodniczącego:

  • Florian Frąckowiak

 

Przewodniczący Rady Gminy - kadencja 2002-2006

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy:

  • Romuald Pawlik

 

Z-ca Przewodniczącego:

  • Zdzisław Matuszak