2019

Zawiadomienie o zebranych dowodach

Zawiadomienie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Decyzja SKO - budowa dwóch chlewni na tuczniki na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pięczkowie

Decyzja SKO

Decyzja SKO - budowa obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

Decyzja SKO - budowa obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP w Sulęcinie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania