Odpowiedź

Krzykosy, dnia 11 sierpnia 2022 r.

OSR.6220.15.25.2021

Z dowodem doręczenia

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lipca 2022 r., znak WOO-IV-.4220.894.2022.WR informuję, iż aktualne pozostają dokumenty przedłożone przez Wójta Gminy Krzykosy w sprawie nr WOO-IV.4220.2070.2021.WR dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo- kwarcowych) ze złoża GARBY II na działkach numer ewidencyjny 35, 36, 37/1, 160/1, 160/2. 162/1 i 165/1 obręb Garby, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Otrzymuje:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań – WOO-IV.4220.2070.2022.WR.5
2.aa

Do wiadomości:
1. „Żwir-Pol", Sp. z o.o., Zalasewo, ul. Cedrowa 29, 63-020 Swarzędz

Sprawę prowadzi:
Zuzanna Mocny
podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158