WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uzupełnienie wniosku z dnia 21 listopada 2022 r.

Krzykosy, dnia 21 listopada 2022 r.

OSR.6220.4.10.2022

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

W związku z dostarczeniem przez Inwestora w dniu 9 listopada 2022 r. uzupełnienia do wniosku w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą „Powiększenie stada bydła mlecznego do ilości powyżej 210 DJP" w ramach Gospodarstwa Rolnego Wojciech Kraska, Młodzikowice 4, gmina Krzykosy, powiat średzki, Wójt Gminy Krzykosy przesyła w załączeniu wniosek i jego uzupełnienie.

W załączeniu:
1. Wniosek- kopia
2. Uzupełnienie do wniosku- kopia
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
3. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 kpa
Sprawę prowadzi:
Zuzanna Mocny
Podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158