WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Informacja z dnia 21 listopada 2022 r.

Krzykosy, dnia 21 listopada 2022 r.

OSR.6220.4.9.2022

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. J.H. Dąbrowskiego 79,
60-529 Poznań

Odpowiadając na pismo znak WOO-I.4221.243.2022.NB.1 z dnia 17 października 2022 r. informuję, że zagospodarowanie terenów otaczających planowane przedsięwzięcie przedstawia się następująco:

- działka nr 23, zabudowania gospodarcze
- działka nr 15, zabudowania gospodarcze,
- działka nr 12, zabudowania gospodarcze,

Najbliższe zabudowania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowiska (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112):

Najbliższa zabudowa gospodarcza znajduje się na działce numer 15 oraz na działce numer 23 w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Na działce nr 43/17 znajduje się zespół budynków wpisanych do gminnego rejestru zabytków.
Na terenie w/w działki znajduje się gospodarstwo agroturystyczne z zabytkowym parkiem oraz stadnina koni.
Na działce nr 120/10 znajduje się budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków.

Przesyłam również brakująca kopię wniosku z dnia 31 sierpnia 2022 oraz złożone przez Inwestora uzupełnienie do wniosku z dnia 8 listopada 2022r, data wpływu do tutejszego urzędu: 9 listopada 2022 r.

W załączeniu:
1.Mapki graficzne- 2 szt.
2. Wniosek- kopia
3. Uzupełnienie do wniosku
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
3. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 kpa
Sprawę prowadzi:
Zuzanna Mocny
Podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158