Osoby sprawujące funkcje

Wójt Gminy Krzykosy - inż. Andrzej Janicki
tel.:
fax:
e-mail:
 
 
inż. Andrzej Janicki
Z-ca Wójta -
tel.:
fax:
e-mail: