WAŻNE!

Zarządzenia 2018

Nr zarządzeniaData podpisaniaTytuł zarządzenia (w sprawie)
213/2018 29.I.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
227/2018 5.VI.2018 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Krzykosy
232/2018 2.VII.2018 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Krzykosy
234/2018 9.VIII.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
238/2018 30.VIII.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
240/2018 17.IX.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
241/2018 27.IX.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
256/2018 29.X.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
258/2018 13.XI.2018 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2019 rok
259/2018 13.XI.2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028
     
KADENCJA 2018 - 2023 
1/2018 26.XI.2018 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
2/2018 27.XI.2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2018 rok
3/2018 30.XI.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
4/2018 20.XII.2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2018 rok
5/2018 27.XII.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
6/2018 27.XII.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2018 rok
7/2018 28.XII.2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
8/2018 28.XII.2018 r. w sprawie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok