Zarządzenia 2019

Nr zarządzeniaData podpisaniaTytuł zarządzenia (w sprawie)
10/2019 28.I.2019 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
11/2019 28.I.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok
12/2019 28.I.2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
13/2019 29.I.2019 r. w sparwie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy 
14/2019 31.I.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
15/2019 31.I.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok 
     
16/2019 25.II.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku
17/2019 25.II.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie
18/2019 25.II.2019 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
     
19/2019 1.III.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do wyłonienia podmiotu świadczącego usługi prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych
20/2019 12.III.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
21/2019 20.III.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie
22/2019 20.III.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pięczkowie
23/2019 20.III.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym
24/2019 21.III.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok