Zarządzenia 2022

Nr zarządzeniaData podpisaniaTytuł zarządzenia (w sprawie)
   
Styczeń
205/2022 13.I.2022 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych
206/2022 18.I.2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Krzykosy
207/2022 21.I.2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzących przez Gminę Krzykosy
208/2022 21.I.2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy
210/2022 14.II.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Baba – część wsi Krzykosy – na Baba przysiółek wsi Krzykosy
211/2022 14.II.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Wiktorowo – część wsi Witowo – na Wiktorowo przysiółek wsi Witowo
224/2022 11.V.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
230/2022 3.VI.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
234A/2022 24.VI.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2022 rok
242/2022 16.VIII.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
256/2022 14.XI.2022 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2030
257/2022 14.XI.2022 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2023 rok
259/2022 2.XII.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok