Złożone za 2009 rok

     

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2009 r.

       


Władze Gminy:

   


Kierownicy Jednostek Organizacyjnych:

 

   

 


Radni: