Złożone za 2010 rok

     

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2010 r.

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2010 r.:

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2010 r.:


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2010 r.:


Oświadczenie majątkowe Wójta złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji 2010 - 2014:


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji 2010 - 2014:

     


 

Oświadczenie majątkowe Wójta złożone w związku z zakończeniem kadencji 2006 - 2010:

   


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone w związku z zakończeniem kadencji 2006 - 2010: