Złożone za 2011 rok

     

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2011 r.

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2011 r.:

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2011 r.:


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2011 r.: