Złożone za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2019 r.

Portable Document Format Wójt - Andrzej Janicki [4,32 MB]
Portable Document Format Sekretarz Gminy - Ewa Tomczak [14,6 MB]
Portable Document Format Skarbnik Gminy - Jadwiga Kulka [3,03 MB]

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2019 r.

Portable Document Format Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach - Anna Kwaśniewska [12,5 MB]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach - Ryszard Włodarczyk [3,05 MB]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach - Michał Jankowiak [2,95 MB]
Portable Document Format Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy - Alicja Golińska [2,86 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Krzykosach - Iwona Osowska-Dziuba [4,67 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Pięczkowie - Aneta Jankiewicz [2,58 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Sulęcinku - Jadwiga Bajer [2,71 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie - Janusz Janicki [19,5 MB]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym - Magdalena Kaźmierczak [3,19 MB]

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2019 r.

Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Jankowiak [478 KB]
Portable Document Format Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski [278 KB]
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Teofil Grewling [278 KB]
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej - Urszula Kosmecka [319 KB]
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk [456 KB]
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Urszula Chojnacka [212 KB]
Portable Document Format Radny - Zenon Dobroszczyk [428 KB]
Portable Document Format Radny - Jerzy Dominik [287 KB]
Portable Document Format Radna - Irena Gorzelańczyk-Ryś [304 KB]
Portable Document Format Radny - Sławomir Koźma [248 KB]
Portable Document Format Radny - Wojciech Kłopocki [307 KB]
Portable Document Format Radny - Mirosław Kozubski [398 KB]
Portable Document Format Radny - Maciej Roszyk [459 KB]
Portable Document Format Radny - Artur Skowroński [520 KB]
Portable Document Format Radny - Karol Tomaszewski [473 KB]