WAŻNE!

Złożone w ciągu 2017 roku w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach Bogumiła Kosmowska-Jerzyniak