WAŻNE!

Złożone w ciągu 2019 roku w związku z rozpoczęciem stosunku pracy

Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym - Magdalena Kaźmierczak [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Pięczkowie - Aneta Jankiewicz [pdf]