Złożone za 2012 rok

     

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2012 r.

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2012 r.:

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2012 r.:


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2012 r.:

 

  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Teofil Grewling (KOREKTA OŚWIADCZENIA)