WAŻNE!

Złożone za 2016 rok

     

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2016 r.

 

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2016 r.:Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2016 r.:Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy 
złożone wg stanu na koniec 2016 r.: