WAŻNE!

Złożone za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2017 r.

Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Zając [pdf]
Portable Document Format Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski [pdf]
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Teofil Grewling [pdf]
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej - Anna Wojtkowiak [pdf]
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk [pdf]
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - Zofia Grzesik [pdf]
Portable Document Format Radny - Waldemar Dobroszczyk [pdf]
Portable Document Format Radny - Jerzy Dominik [pdf]
Portable Document Format Radny - Krzysztof Jankowiak [pdf]
Portable Document Format Radna - Urszula Kosmecka [pdf]
Portable Document Format Radny - Arkadiusz Kosmecki [pdf]
Portable Document Format Radny - Mirosław Kozubski [pdf]
Portable Document Format Radny - Paweł Maciejewski [pdf]
Portable Document Format Radny - Maciej Roszyk [pdf]
Portable Document Format Radny - Karol Tomaszewski [pdf]