Złożone za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023

Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Jankowiak
Portable Document Format Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Teofil Grewling
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej - Urszula Kosmecka 
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Urszula Chojnacka
Portable Document Format Radny - Zenon Dobroszczyk
Portable Document Format Radny - Jerzy Dominik
Portable Document Format Radna - Irena Gorzelańczyk-Ryś
Portable Document Format Radny - Sławomir Koźma
Portable Document Format Radny - Wojciech Kłopocki
Portable Document Format Radny - Mirosław Kozubski
Portable Document Format Radny - Maciej Roszyk
Portable Document Format Radny - Artur Skowroński
Portable Document Format Radny - Karol Tomaszewski

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone w związku z zakończeniem kadencji 2014 - 2018:

Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Zając (zm.)
Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Jankowiak
Portable Document Format Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Teofil Grewling
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej - Anna Wojtkowiak 
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - Zofia Grzesik
Portable Document Format Radny - Waldemar Dobroszczyk
Portable Document Format Radny - Jerzy Dominik
Portable Document Format Radna - Urszula Kosmecka
Portable Document Format Radny - Arkadiusz Kosmecki
Portable Document Format Radny - Mirosław Kozubski
Portable Document Format Radny - Paweł Maciejewski
Portable Document Format Radny - Maciej Roszyk
Portable Document Format Radny - Karol Tomaszewski