WAŻNE!

Złożone za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Władz Gminy złożone wg stanu na koniec 2018 r.

Portable Document Format Wójt - Andrzej Janicki [pdf]
Portable Document Format Sekretarz Gminy - Ewa Tomczak [pdf]
Portable Document Format Skarbnik Gminy - Jadwiga Kulka [pdf]
Portable Document Format Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Regina Zięta [pdf]

Oświadczenie majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone wg stanu na koniec 2018 r.

Portable Document Format Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach - Anna Kwaśniewska [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach - Ryszard Włodarczyk [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach - Michał Jankowiak [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy - Alicja Golińska [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Krzykosach - Iwona Osowska-Dziuba [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Pięczkowie - Renata Jarzembowska [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkół w Sulęcinku - Jadwiga Bajer [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie - Janusz Janicki [pdf]
Portable Document Format Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym - Aniela Banaszak [pdf]

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone wg stanu na koniec 2018 r.

Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Jankowiak [pdf]
Portable Document Format Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski [pdf]
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Teofil Grewling [pdf]
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej - Urszula Kosmecka [pdf]
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk [pdf]
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Urszula Chojnacka [pdf]
Portable Document Format Radny - Zenon Dobroszczyk [pdf]
Portable Document Format Radny - Jerzy Dominik [pdf]
Portable Document Format Radna - Irena Gorzelańczyk-Ryś [pdf]
Portable Document Format Radny - Sławomir Koźma [pdf]
Portable Document Format Radny - Wojciech Kłopocki [pdf]
Portable Document Format Radny - Mirosław Kozubski [pdf]
Portable Document Format Radny - Maciej Roszyk [pdf]
Portable Document Format Radny - Artur Skowroński [pdf]
Portable Document Format Radny - Karol Tomaszewski [pdf]

Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023

Portable Document Format Wójt - Andrzej Janicki [pdf]

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023

Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Jankowiak
Portable Document Format Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Teofil Grewling
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej - Urszula Kosmecka 
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Urszula Chojnacka
Portable Document Format Radny - Zenon Dobroszczyk
Portable Document Format Radny - Jerzy Dominik
Portable Document Format Radna - Irena Gorzelańczyk-Ryś
Portable Document Format Radny - Sławomir Koźma
Portable Document Format Radny - Wojciech Kłopocki
Portable Document Format Radny - Mirosław Kozubski
Portable Document Format Radny - Maciej Roszyk
Portable Document Format Radny - Artur Skowroński
Portable Document Format Radny - Karol Tomaszewski

Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w związku z zakończeniem kadencji 2014 - 2018

Portable Document Format Wójt - Andrzej Janicki [pdf]

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy złożone w związku z zakończeniem kadencji 2014 - 2018:

Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Zając (zm.)
Portable Document Format Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Jankowiak
Portable Document Format Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Michał Grochowski
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Teofil Grewling
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej - Anna Wojtkowiak 
Portable Document Format Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii - Dariusz Psyk
Portable Document Format Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - Zofia Grzesik
Portable Document Format Radny - Waldemar Dobroszczyk
Portable Document Format Radny - Jerzy Dominik
Portable Document Format Radna - Urszula Kosmecka
Portable Document Format Radny - Arkadiusz Kosmecki
Portable Document Format Radny - Mirosław Kozubski
Portable Document Format Radny - Paweł Maciejewski
Portable Document Format Radny - Maciej Roszyk
Portable Document Format Radny - Karol Tomaszewski