Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy dostępne są za pośrednictwem geoportalu e-mapa GEO-SYSTEM pod adresem: https://krzykosy.e-mapa.net/

Aby przejść do rejestru aktów planowania przestrzennego wystarczy kliknąć ikonę "WYKAZ MPZP" widoczną na pasku narzędzi geoportalu e-mapa lub udać się bezpośrednio pod adres: https://krzykosy.e-mapa.net/wykazplanow/