WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

2020

PODATKI na 2020 r.
    

PODATEK ROLNY:
Portable Document Format Uchwała Nr X/99/2019 [pdf] PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
 
Portable Document Format Uchwała Nr X/98/2019 [pdf] PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:
Portable Document Format Uchwała Nr X/100/2019 [pdf] 


 

ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH OD 2016 r.:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1045).


Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

  • Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie o kwota 7,80 zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie - podatek nie będzie należny.
  • Zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wobec powyższego gdy łączna kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych to 15 marzec. Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny jest jak dotychczas w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Zmiany w podatku rolnym:

Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do podatku rolnego:

  • Grunty rolne zabudowane - 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy,
  • Rowy - 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
  • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
  • Grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
  • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.


Załącznik: Interpretacja ogólna w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz

Zmiany w podatku leśnym:

  • Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych.
  • Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

 

W związku z powyższymi zmianami
OD 1 STYCZNIA 2016 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH