Zwrot podatku akcyzowego za ON

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r. wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju.