WAŻNE!

Urząd Gminy w Krzykosach

2022

Ikona PDF Bilans Urzędu Gminy [271 KB]
Ikona PDF Informacja dodatkowa [1,18 MB]
Ikona PDF Rachunek zysków i strat [265 KB]
Ikona PDF Zestawienie zmian w funduszu jednostki [260 KB]

2021

Ikona PDF Bilans Urzędu Gminy [1,08 MB]
Ikona PDF Informacja dodatkowa [2,61 MB]
Ikona PDF Rachunek zysków i strat [857 KB]
Ikona PDF Zestawienie zmian w funduszu jednostki [756 KB]

2020

Portable Document Format Bilans Urzędu Gminy [1,07 MB]
Portable Document Format Informacja dodatkowa [2,67 MB]
Portable Document Format Rachunek zysków i strat [796 KB]
Portable Document Format Zestawienie zmian w funduszu jednostki [700 KB]

2018

Portable Document Format Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Krzykosach [pdf]