WAŻNE!

II Sesja - 5.XII.2006 r.

Uchwała Nr II/4/2006 - POWOŁANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej

Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/4/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.


Załączone dokumenty

Uchwała Nr II/5/2006 - POWOŁANIE KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

W sprawie:
powołania Komisji Budżetowo - Finansowej.

Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/5/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.


Załączone dokumenty

Uchwała Nr II/6/2006 - POWOŁANIE KOMISJI ROZWOJU GMINY, ROLNICTWA I EKOLOGII

W sprawie:
powołania Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii.

Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/6/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.


Załączone dokumenty

Uchwała Nr II/7/2006 - POWOŁANIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

W sprawie:
powołania Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/7/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.


Załączone dokumenty

Uchwała Nr II/10/2006 - DIETA ZRYCZAŁTOWANA DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY

W sprawie:
ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady

Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/10/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą od dnia 27 listopada 2006 roku.


Załączone dokumenty

Uchwała Nr II/9/2006 - DIETY DLA SOŁTYSÓW

W sprawie:
ustalenia diet dla Sołtysów.

Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/9/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.


Załączone dokumenty

Uchwała Nr II/8/2006 - DIETY DLA RADNYCH

W sprawie:
ustalenia diet dla radnych.

Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/8/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.


Załączone dokumenty

Uchwała Nr II/11/2006 - UPOWAŻNIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY

W sprawie:
upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.


Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/11/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia.


Załączone dokumenty