WAŻNE!

III Sesja - 11.XII.2006 r.

Uchwała Nr III/18/2006 - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

W sprawie:
powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Data uchwały:
2006-12-11

Numer uchwały:
III/18/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.

Załączone dokumenty

Uchwała Nr III/17/2006 - PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.


Data uchwały:
2006-12-11

Numer uchwały:
III/17/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:

z dniem 1 stycznia 2007 roku.


Załączone dokumenty

Uchwała Nr III/16/2006 - OBNIŻENIE CENY ŻYTA DO PODATKU ROLNEGO

W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obniżenia podatku rolnego, od 1 ha przeliczeniowego na rok podatkowy 2007 na terenie gminy Krzykosy.


Data uchwały:
2006-12-11

Numer uchwały:
III/16/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączone dokumenty

Uchwała Nr III/15/2006 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.


Data uchwały:
2006-12-11

Numer uchwały:
III/15/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 roku.

Załączone dokumenty

Uchwała Nr III/14/2006 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2006-12-11

Numer uchwały:
III/14/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 roku.

Załączone dokumenty

Uchwała Nr III/13/2006 - WYNAGRODZENIE WÓJTA

W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Data uchwały:
2006-12-11

Numer uchwały:
III/13/2006

Podjęta przez:
RADĘ GMINY KRZYKOSY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 6 grudnia 2006r..

Załączone dokumenty

Uchwała Nr III/12/2006 - zmiany w budżecie na 2006 r

Załączone dokumenty