WAŻNE!

II Sesja - 6.XII.2010 r.

Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

UCHWAŁA NR II/7//2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w następującym składzie osobowym:

1) Urszula Chojnacka

2) Florian Frąckowiak

3) Leszek Maźwa

4) Dariusz Psyk

5) Dariusz Szymczak

6) Paweł Wrembel

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

UCHWAŁA NR II/7//2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w następującym składzie osobowym:

1) Urszula Chojnacka

2) Florian Frąckowiak

3) Leszek Maźwa

4) Dariusz Psyk

5) Dariusz Szymczak

6) Paweł Wrembel

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając