WAŻNE!

VI Sesja - 6.IV.2011 r.

Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy i zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi"

UCHWAŁA NR VI/37/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy i zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi"

         Na postawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 1. Przystępuje się do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi"

§ 2. Zgłasza się do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" następujące sołectwa:

- Garby

- Krzykosy

- Miąskowo

- Młodzikowo

- Młodzikówko

- Murzynowo Leśne

- Pięczkowo

- Solec

- Sulęcin

- Sulęcinek

- Wiosna

- Witowo

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy i zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi"

UCHWAŁA NR VI/37/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy i zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi"

         Na postawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 1. Przystępuje się do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi"

§ 2. Zgłasza się do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" następujące sołectwa:

- Garby

- Krzykosy

- Miąskowo

- Młodzikowo

- Młodzikówko

- Murzynowo Leśne

- Pięczkowo

- Solec

- Sulęcin

- Sulęcinek

- Wiosna

- Witowo

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając