WAŻNE!

XV Sesja - 11.I.2012 r.

Lista wiadomości


Uchwała Nr XV/110/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami...

UCHWAŁA NR XV/110/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 11 stycznia2012 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo-Murzynówko" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała Nr XV/109/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XV/109/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 11 stycznia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

Uchwała Nr XV/108/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XV/108/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 11 stycznia 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok